Módu počas druhej svetovej vojny na Slovensku priblíži Zuzana Dedík Šidlíková


Foto: Módu počas druhej svetovej vojny na Slovensku priblíži Zuzana Dedík Šidlíková

Historický a módni nadšenci sú pozvaní na prednášku v rámci cyklu Bližšie k umeniu v Rosenfeldovom paláci v Žiline. O trendoch obliekania v pohnutých vojnových časoch bude rozprávať Zuzana Dedík Šidlíková v piatok 16. júna o 17:00 hod. 

Ako sa odrážali vojnové podmienky Slovenského štátu na odievaní domáceho obyvateľstva? Prednáška otvorí nielen témy módnych dobových trendov v lesku nových filmových ikon a fungovanie domácich odevných podnikov, ale priblíži aj drámy našich hospodárskych dejín spojené s arizáciami.

Zuzana Dedík Šidlíková vyštudovala vedu výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a odevný dizajn na Vysokej škole výtvarných umení. Absolvovala stáže na umelecko-priemyselných školách v Prahe, v nemeckom Kieli a Hamburgu. Pracovala ako redaktorka časopisu Designum v Slovenskom centre dizajnu. V roku 2010 získala doktorát na VŠVU v Bratislave, kde sa v ďalších rokoch venovala výskumnej a pedagogickej činnosti. Je zakladateľkou zbierky módy a textilu v Slovenskom múzeu dizajnu a autorkou kníh Móda na Slovensku v medzivojnovom období, Textilná tvorba a dizajn v 20. a 21. storočí, Stratená mÓDA – Odevná kultúra na Slovensku v rokoch 1945 – 1989, a spoluautorkou knihy Móda na Slovensku, stručné dejiny odievania a Karol Kállay – zaostrené na krásu.

Ako kultúrna a umelecká inštitúcia sme sa rozhodli zarámcovať série prednášok o umení, ktoré sme nazvali “Bližšie k umeniu“. Tento rámec sme už použili pri niektorých prednáškach aj v minulosti, avšak až teraz dozrel čas aj pre nás ho uchopiť z pozície jasného dramaturgického celku. „Bližšie k umeniu“ bude predstavovať a približovať širokej verejnosti témy dotýkajúce sa výtvarného umenia vo všeobecnosti, ale aj v jeho konkrétnosti. Na umenie sa nie vždy stačí len pozerať, ale treba sa o ňom aj rozprávať, pochopiť a vedieť “prečítať“. Považujeme za umenie komunikovať umenie vám – návštevníkom. Tento dialóg je dôležitý pre jeho uchopenie a pochopenie na úrovni každého z nás. Chceme informovať, vzdelávať, rozvíjať diskusie o umení a približovať ho verejnosti. Oslovujeme odborníkov a ľudí ktorí majú čo povedať k problematike umenia a vďaka nim byť bližšie k umeniu.

Vstup: 3 eurá (dospelí - 18+) / 2 eur (študenti - ZŠ, SŠ, VŠ).

Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP majú vstup zadarmo.

Miesto: Rosenfeldov palác
Dátum: 16.06.2023 - 17:00


Prečítajte si viac: