Dobrá správa pre všetkých rybárov. Od júna začína hlavná kaprová sezóna


Foto: Dobrá správa pre všetkých rybárov. Od júna začína hlavná kaprová sezóna

Od 1. júna začína sa hlavná kaprová sezóna a končí všeobecný zákaz lovu rýb na kaprových revíroch, ako sú vodné nádrže, slepé, mŕtve a odstavené ramená. Vyplýva to zo zákona o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky. 

Okrem najobľúbenejšej slovenskej ryby sa skončí aj individuálna ochrana ďalších druhov rýb. Rybári budú môcť loviť boleňa dravého, všetky druhy jalcov, jesetera malého a sibírskeho, lieňa sliznatého, mieňa sladkovodného, mrenu severnú, nosáľa sťahovavého, pleskáča vysokého a tuponosého, podustvu severnú a šťuku severnú. 

Od júna sa tak na kaprových revíroch môžu privlastňovať všetky druhy rýb s výnimkou sumca veľkého, zubáča veľkoústeho a zubáča volžského, ktoré majú individuálnu ochranu do 15. júna. Po tomto dni bude (okrem celoročne chránených rýb) hájená iba hlavátka podunajská. Tú môžu rybári na základe špeciálnej povolenky loviť iba v novembri a v decembri. 

Od 1. júna sa končí aj časové obmedzenie lovu rýb na kaprových revíroch. Najbližších päť mesiacov tak môžu rybári vykonávať rybárske právo 24 hodín denne.


Prečítajte si viac: