Pri troch žilinských školách pribudnú cykloprístrešky, mesto za ne zaplatí viac ako 278-tisíc eur


Foto: Pri troch žilinských školách pribudnú cykloprístrešky, mesto za ne zaplatí viac ako 278-tisíc eur Foto: Mesto Žilina

Žilinská samospráva uzatvorila zmluvu so spoločnosťou, ktorá na území mesta vybuduje nové prístrešky pre bicykle. Každý z nich sa má nachádzať pri areáli niektorej zo žilinských základných škôl.

Zhotoviteľom diela je bratislavská firma Ecoprogress, s. r. o., ktorá sa zaoberá viacerými činnosťami vrátane stavebných. Mesto za celkovo tri prístrešky zaplatí 278 602 eur s DPH. V cene sú zahrnuté všetky výkony potrebné k dokončeniu diela, ako aj výrobné a režijné náklady či odstránenie prípadných vád.

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 150 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť harmonogramom, ktorý bol súčasťou víťaznej ponuky uchádzača,“ uvádza zmluva o dielo.

Nové cykloprístrešky teda už čoskoro vyrastú pri Základnej škole Gaštanová na Solinkách, Základnej škole Karpatská na sídlisku Vlčince a Základnej škole Hájik.


Prečítajte si viac: