Staré koberce, nábytok či šatstvo môžu Žilinčania vyhodiť už aj v Starom meste, Malej Prahe, Trnovom a Rosinkách


Foto: Staré koberce, nábytok či šatstvo môžu Žilinčania vyhodiť už aj v Starom meste, Malej Prahe, Trnovom a Rosinkách Foto: Ilustračné

Jarné upratovanie sa presúva do žilinských mestských častí Staré mesto, Malá Praha, Trnové a Rosinky. Veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad v týchto lokalitách nájdete od dnešného dňa, pondelka 24. apríla, až do piatka 28. apríla 2023. Následne budú presunuté na posledné stanovištia, o čom vás budeme vopred informovať.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá a obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod.

Predmety, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu Žilinčania odovzdať do zberných dvorov v Považskom Chlmci, kde prijímajú aj zelený odpad alebo na Jánošíkovej ulici v Žiline. Zberné dvory sú správnou voľbou aj počas roka, kedy obyvateľom nie sú k dispozícii veľkokapacitné kontajnery.


Umiestnenie kontajnerov v mestských častiach:

Staré mesto

 • Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici) – neskôr presun na roh Bratislavskej a Sasinkovej
 • križovatka Ulice Daniela Krmana a Na Šefranici – neskôr presun na križovatku Murgašova a Stárkova
 • Na Sihoti
 • Hlboká cesta č. 28 – neskôr presun na sídlisko „Pod nemocnicou“
 • Hollého ulica č. 25 – neskôr presun na Šoltésovej ulicu č. 10
 • Revolučná ulica (chodník vedľa panelákov) – neskôr presun na križovatku ulíc M. R. Štefánika a Jána Milca
 • Klemensova ulica (začiatok ulice)
 • križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti „Mraziarňam“)

Malá Praha

 • križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanského ulice
 • križovatka Ulice Ambra Pietra a Suvorovovej ulice
 • križovatka Kollárovej ulice a Daxnerovej ulice – neskôr presun na Daxnerovu ulicu č. 1
 • Závodská cesta č. 60 (pri reštaurácii „Gastro Novum“)

Rosinky

 • Majerská ulica
 • Brezová ulica č. 56 – 59
 • spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrežnej ulice

Trnové

 • Magočovská ulica (konečná MHD) 
 • Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obchode)
 • Nový Domov (zástavka MHD Rakové)
 • Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku)
 • Cintorínska ulica (pri cintoríne)


Prečítajte si viac:


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu