Menej domácich úloh a väčší priestor pre psychohygienu: Základná škola v Demänovej zaviedla nový model vzdelávania


Foto: Menej domácich úloh a väčší priestor pre psychohygienu: Základná škola v Demänovej zaviedla nový model vzdelávania Foto: Facebook/Mesto Liptovský Mikuláš

Množstvo domácich úloh neraz stresuje nielen samotné deti, ale aj ich rodičov. Žiaci často sedia pri úlohách aj niekoľko hodín denne a nezostáva im čas na iné aktivity. To sa potom môže odraziť na ich zdravom psychickom i fyzickom vývine.

Základná škola v Demänovej sa inšpirovala škandinávskymi krajinami a zaviedla nový model vzdelávania - od septembra žiaci nebudú mať povinné domáce úlohy. Pilotný projekt má najmä znížiť stres žiakov z domácej prípravy a ponúknuť im väčší priestor pre psychohygienu.

„Po školskej záťaži môžu žiaci navyše využiť voľný čas na športové činnosti a aktívny odpočinok. Škola vychádza z predpokladu, že oddýchnutí a zrelaxovaní sú schopní podávať lepšie výkony,“ informuje Viktória Čapčíková, hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš. To však neznamená, že si žiaci nebudú učivo precvičovať doma vôbec.

Za nesplnenie domácich úloh zväčša dostanú na vyučovaní trest v podobe zlej známky či poznámky, snahou školy v Demänovej je dosiahnuť pravý opak. Vypracovanie zadaných úloh bude na rozhodnutí žiaka a za prácu naviac dostane odmenu. Domáce úlohy tak budú úplne dobrovoľné. 

„Veríme, že sa nám týmto podarí odbúrať u detí napätie a skôr ich motivovať, aby si vyberali, z čoho si úlohu urobia, z čoho nie. Nie každý je skvelý vo všetkých smeroch, toto pomôže deťom zamerať sa a rozvíjať viac tú oblasť, v ktorej vynikajú,“ vysvetlila pozitíva vedúca odboru školstva na mestskom úrade Mária Boltižiarová. 

Základná škola v Demänovej je jediná mestská škola v Liptovskom Mikuláši, ktorá bude fungovať bez povinných domácich úloh. Samospráva ju považuje za školu komunitného charakteru so zameraním na všestranný rozvoj detí. „Prevláda v nej individuálny prístup učiteľov ku každému žiakovi a jej veľkosť spočíva práve v jej drobnosti,“ doplnila hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

Demänovskú pobočku navštevuje aktuálne 27 žiakov, v novom školskom roku pribudne trieda prvákov s minimálne 15 žiakmi.


Prečítajte si viac: