Vstali z popola: Päť obnovených kultúrnych pamiatok Žilinského kraja bojuje v súťaži Fénix


Foto: Vstali z popola: Päť obnovených kultúrnych pamiatok Žilinského kraja bojuje v súťaži Fénix Foto: kpr-fenix.sk

Od 15. marca 2023 bojuje o priazeň verejnosti v prestížnej súťaži Fénix 36 kultúrnych pamiatok z celého Slovenska. Medzi nimi sa ukrýva aj pätica zo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorej svoj hlas môžete odovzdať do polnoci 5. apríla.

Vyhlasovateľom 16. ročníka súťaže Fénix je Ministerstvo kultúry SR, ktoré chce týmto spôsobom inšpirovať, motivovať a podporovať vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v úsilí o ich záchranu.

Laureáti 16. ročníka získajú z rúk ministerky kultúry SR osvedčenie o udelení ceny „Fénix – Kultúrna pamiatka roka“ a finančnú odmenu 10 000 eur od generálneho partnera súťaže, ktorým je Nadácie SPP.

Päť kultúrnych pamiatok ŽSK v súťaži Fénix:

  • Kalvária v Zákamennom 

Pri opravách kalvárie v druhej polovici 20. storočia boli použité nevhodné materiály a postupy, čo prispelo k zhoršeniu stavu pamiatky. Na základe reštaurátorského výskumu prebehla v rokoch 2021 – 2022 komplexná obnova v intenciách prinavrátenia pôvodného výzoru kalvárie. Po ukončení slúži pamiatka svojmu pôvodnému účelu a je voľne prístupná pre verejnosť.

Viac informácií o pamiatke nájdete po kliknutí SEM.

  • Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne 

Jednoloďový kostol v Liptovskom Jáne vznikol okolo r. 1280. Komplexnou obnovou prešiel v rokoch 2019 až 2022. Obnova a reštaurovanie priniesli pamiatke hodnoverný historický výraz a zároveň umožnili prezentovať novoobjavené hodnotné nálezy.

Viac informácií o pamiatke nájdete po kliknutí SEM.


Zámerom a dnes už naplneným cieľom občianskeho združenia Donjon bola rekonštrukcia a obnova zrúcaniny renesančnej severnej bašty pri hlavnej bráne. Objekt po čiastočnej obnove počas rokov 2020 – 2022 slúži verejnosti ako múzejná expozícia miestnych udalostí, ktoré sa odohrali počas SNP, je doplnený o kuchyňu a izbu posledného kastelána hradu Sklabiňa.

Viac informácií o pamiatke nájdete po kliknutí SEM.

  • Kaštieľ v Oščadnici (Kysucká galéria)

Kaštieľ si vzhľadom na zhoršujúci sa stavebnotechnický stav, nevhodné úpravy v minulosti, zastarané vybavenie a potrebu ďalšieho rozvoja a modernizácie galérie vyžiadal v rokoch 2020 – 2022 komplexnú obnovu. Po jej vykonaní sa pamiatke prinavrátil jej historický výraz a Kysucká galéria dostala k svojmu štyridsiatemu výročiu vzniku reprezentatívne sídlo s vysokým prevádzkovým a návštevníckym štandardom.

Viac informácií o pamiatke nájdete po kliknutí SEM.

  • Kostol sv. Ladislava v Rajci 

V roku 2009 sa začala komplexná obnova interiéru kostola a od roku 2017 sa postupne začali reštaurovať aj jeho fasády. Túto etapu ukončila obnova a reštaurovanie veže v roku 2022. Dnes výsledky obnovy kostola môžu obdivovať nielen veriaci, ale aj širšia verejnosť.

Viac informácií o pamiatke nájdete po kliknutí SEM.


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu