Obec Strečno zverejnila harmonogram premávania kompy v čase uzavretia lávky do Nezbudskej Lúčky


Foto: Obec Strečno zverejnila harmonogram premávania kompy v čase uzavretia lávky do Nezbudskej Lúčky Foto: www.kompastrecno.sk

Lávka pre peších, ktorá spája obec Strečno a Nezbudská Lúčka bude od konca marca úplne uzatvorená. Dôvodom zatvorenia mostného objektu je jeho plánovaná rozsiahla rekonštrukcia, ktorá by mala trvať šesť až deväť mesiacov.

Spôsob náhradnej dopravy, ktorým by sa obyvatelia obce mohli dostať z jedného brehu Váhu na druhý je aktuálne v štádiu riešenia. Jednou z možností by vraj mala byť kompa, ktorá bude premávať od skorých ranných hodín. Pokiaľ však nebudú vhodné poveternostné podmienky pre jej spustenie, obyvatelia si budú musieť vybaviť individuálnu prepravu. 

Obec Strečno zverejnila na sociálnej sieti časový harmonogram prevozu kompy počas rekonštrukcie lávky medzi obcami Strečno a Nezbudská Lúčka. Začiatok prevádzky kompy je od 27. marca 2023.

Ranný cestovný poriadok kompy Strečno

 • Strečno - Nezbudská Lúčka 4:30
 • Nezbudská Lúčka - Strečno 5:15
 • Strečno - Nezbudská Lúčka 5:30
 • Nezbudská Lúčka - Strečno 6:15
 • Strečno - Nezbudská Lúčka 6:30
 • Nezbudská Lúčka - Strečno 7:15
 • Strečno - Nezbudská Lúčka 7:30
 • Nezbudská Lúčka - Strečno 8:15

Večerný cestovný poriadok kompy Strečno

 • Strečno - Nezbudská Lúčka 19:30
 • Nezbudská Lúčka - Strečno 20:15
 • Strečno - Nezbudská Lúčka 20:30
 • Nezbudská Lúčka - Strečno 21:15
 • Strečno - Nezbudská Lúčka 21:30
 • Nezbudská Lúčka - Strečno 22:15
 • Strečno - Nezbudská Lúčka 22:30
 • Nezbudská Lúčka - Strečno 23:15

Občania s trvalým pobytom v obci Strečno a Nezbudská Lúčka majú po preukázaní sa dokladom totožnosti prevoz zdarma. Netýka sa to však prevozu auta. Ostatní cestujúci platia v zmysle stanoveného cenníka kompy.

Časový harmonogram je prispôsobený predovšetkým odchodom a príchodom vlakov zo stanice Nezbudská Lúčka - Strečno. Obec zároveň upozorňuje cestujúcich, aby si v tomto čase vytvorili dostatočnú časovú rezervu na prípoje k vlakom.Prečítajte si viac: