Počas víkendu si pospíme o hodinu menej, odmenou za posun času bude neskorší západ slnka


Foto: Počas víkendu si pospíme o hodinu menej, odmenou za posun času bude neskorší západ slnka

Už počas najbližšej a poslednej marcovej nedele 26. marca 2023 nás čaká zmena času zo zimného na letný. K posunu vpred dôjde v noci o 02:00 hod., kedy sa čas presunie na 03:00 hod. Slováci sa tak vyspia o hodinu menej, odmenou však bude neskorší západ slnka. Slnečné lúče by v tento deň mali klesnúť za horizont až krátko po 19. hodine.

Na Slovensku každoročný posun času funguje pravidelne od roku 1979. V roku 2019 Európsky parlament schválil návrh na ukončenie pravidelného striedania zimného a letného času na území Európskej únie, ktorý mal nadobudnúť platnosť v roku 2021. Ku avizovanému zrušeniu však napokon nedošlo z dôvodu práve začínajúcej pandémie koronavírusu, ktorá zasiahla celý svet a tému striedania času sa tak odsunula do úzadia.

Výhody striedania zimného a letného času, medzi ktoré patrí napríklad efektívnejšie využitie denného svetla či šetrenie energií, si tak môžeme ešte užívať minimálne do roku 2027. Naproti tomu však stojí narúšanie ľudského biorytmu, ale aj samotného sveta, keďže komunikácia s krajinami, kde zmeny času neplatia, sa výrazne komplikuje.