Tretí pruh na ceste pod Strečnom bude už natrvalo zrušený, využívať ho budú len záchranné zložky


Foto: Tretí pruh na ceste pod Strečnom bude už natrvalo zrušený, využívať ho budú len záchranné zložky Foto: ilustračné

Trojpruh na ceste I/18 v úseku Strečno - Dubná Skala bude po takmer desiatich rokoch minulosťou. O jeho zrušenie žiadali policajné a záchranné zložky, ktorým dopravná situácia v tomto úseku komplikovala zásahy.

Rozhodnutie išlo zo strany odboru cestnej dopravy Okresného úradu Žilina, ktorý Slovenskej správe ciest doručil výzvu na bezodkladné vykonanie okamžitých opatrení na zlepšenie pretrvávajúceho nevyhovujúceho stavu cesty.

„A to predovšetkým zabezpečením zmeny organizácie dopravy v tomto úseku vytvorením klasickej obojsmernej premávky s primeranými krajnicami umožňujúcimi predovšetkým vyhýbanie sa vozidiel v prípade prejazdu zasahujúcich vozidiel záchranného systému a zdravotnej služby,“ spresnil prednosta žilinského okresného úradu Kamil Ruman.

Následne by mala byť predložená projektová dokumentácia zmeny šírkového usporiadania jazdných pruhov vrátane úpravy vodorovného a zvislého dopravného značenia, ktorá bude počítať aj s nevyhnutnou úpravou krytu vozovky s cieľom odstránenia vyjazdených koľají.

Cesta prvej triedy č. 18 patrí medzi dlhodobo preťažené a frekventované komunikácie v Žilinskom kraji, v dôsledku čoho došlo v polovici februára k zosuvu vozovky a krajnice cesty v smere Martin – Žilina. V predmetnom úseku bol preto dočasným dopravným značením jeden jazdný pruh zrušený. Obmedzenie sa tak rozšíri na celú komunikáciu.

Súčasne s odstránením trojpruhu sa začnú lokálne opravovať zdegradované časti vozovky. Obmedzí sa rýchlosť, budú tam osoby riadiace premávku. Budeme sa to snažiť robiť v časoch nižšej intenzity, víkendy a tak ďalej,“ priblížil Ivan Brečka, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest SSC Žilina.

V miestach, kde je súčasný trojpruh vznikne zóna pre vozidlá s prednostným právom jazdy. „Cestný správny orgán sleduje touto výzvou všeobecný cieľ, ktorým je zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na predmetnom medzinárodnom cestnom ťahu,“ doplnil Ruman. Cestári chcú prebudovať jazdné pruhy ešte v priebehu leta. 


Prečítajte si viac: