Ján Štrasser v Žiline predstaví 23. knižný rozhovor Tvár v zrkadle, v ktorom mu otázky kladie jeho alter ego


Foto: Ján Štrasser v Žiline predstaví 23. knižný rozhovor Tvár v zrkadle, v ktorom mu otázky kladie jeho alter ego Foto: Facebook/Nadácia POLIS

Žilinu navštívi v sobotu 25. februára slovenský básnik, esejista, textár, dramaturg a prekladateľ Ján Štrasser. Spisovateľ príde predstaviť publiku svoj 23. knižný rozhovor s názvom Tvár v zrkadle, kde sa do pozície respondenta stavia on sám, zatiaľ čo otázky kladie jeho alter ego.

Vstup na podujatie je pre všetkých záujemcov voľný. Stačí sa o 15:00 hod. dostaviť na žilinské Mariánske námestie 31 a užiť si popoludnie, ktorého súčasťou bude aj predstavenie Exkluzívnych textov o knihách a hudbe autora Pavla Maloviča.

Okrem samotného autora Jána Štrassera, lekára, pesničkára, literárneho a hudobného publicistu Pavla Maloviča, sa na podujatí objaví aj Eva Štrasserová, ktorá pôsobí ako šepkárka SND. Príjemným popoludním všetkých návštevníkov a hostí prevedie moderátor Martin Staňo z Rádia_FM.

Event môžete sledovať aj prostredníctvom udalosti na Facebooku po kliknutí SEM

Ján Štrasser (1946):

V rokoch 1967 – 1970 bol redaktorom časopisu Mladej tvorby, neskôr divadelným dramaturgom na Poetickej scéne a počas vojenskej služby (1970 – 1971) pôsobil vo Vojenskom umeleckom súbore. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch publikoval najmä v literárnych časopisoch Romboid a Slovenské pohľady, zároveň pracoval ako dramaturg pre rozličné slovenské divadlá, najdlhšie pre malé divadlo Štúdio S v Bratislave.

V sedemdesiatych rokoch vstúpil do Komunistickej strany. V roku 1977 sa stal signatárom Anticharty, ale počas gorbačovovskej perestrojky patril k skupine slovenských intelektuálov, tvoriacej opozíciu proti komunistom a stalinistom. V roku 1987 sa stal redaktorom časopisu Slovenské pohľady a spolu s ďalšími literátmi (Milan Šútovec, Rudolf Chmel, Peter Zajac) zmenil profil časopisu. V rokoch 1990 - 1993 bol jeho šéfredaktorom. V roku 1993 bola redakcia rozpustená, a tak začal pracovať ako publicista a novinár, zväčša pre rozhlasovú stanicu Slobodná Európa v Bratislave.

V druhej polovici devädesiatych rokov obnovil spoluprácu s divadlami v Bratislave a na východnom Slovensku. Písal texty pre politický kabaret Milana Markoviča (Večery Milana Markoviča), ktorý v deväťdesiatych rokoch vysielala televízia. V roku 1997 sa stal redaktorom spoločensko-politického, pravicovo-konzervatívneho týždenníka Domino fórum.

Pavel Malovič (1952):

Telovýchovný lekár, pesničkár a publicista. Od roku 1979 je členom pesničkárskeho združenia Slnovrat, s ktorým vydal niekoľko CD (Folkový kolotoč, V Čiernom havrane, Čas slnovratu, Nikdy tak nebolo, Triquetra). Účinkuje a má piesne na CD skupiny Jednofázové kvasenie: Druhý pes, tretia fáza. Pre Zuzanu Homolovú napísal texty na CD Čas odchádza z domu a Homolová & Stivín.

Pripravuje svoje profilové CD Bolo ako nebude. Napísal knihu poézie Prírodný materiál (1998) a Tvar mojej tváre (2017), súbor hudobných a literárnych recenzií Exkluzívne texty o knihách a hudbe (2020), zbierku beletrizovaných odborných textov pre vodičov Jazdím, teda som (fit) a bestsellerové publikácie modernej zdravotnej osvety Mlado až do staroby (a ešte aj v nej), Ako si udržať mladosť a Beh a zranenia.

Je spoluautorom zbierky piesňových textov Slnovrat a esejí 36 otázok súčasného sveta, Milénium 2000, Smích a pláč/Lough and cry. S režisérom Dušanom Hanákom spolupracoval na príprave a tvorbe celovečerného filmu Tichá radosť.


Miesto: Nadácia Polis, Žilina, Mariánske námestie 31
Dátum: 25.02.2023 - 15:00


Prečítajte si viac: