Výsledky sčítania obyvateľstva v Žiline: Ľudí v produktívnom veku je čoraz menej, priemerný vek je 42 rokov


Foto: Výsledky sčítania obyvateľstva v Žiline: Ľudí v produktívnom veku je čoraz menej, priemerný vek je 42 rokov

Výsledky Sčítania obyvateľstva, domov a bytov (SODB) z roku 2021 zverejnil Štatistický úrad SR v podobe nového adresára. V ňom si môže každý obyvateľ vyhľadať rozšírené a prehľadné údaje o svojom meste či obci. Adresár zhromažďuje údaje o vekovom zložení, vzdelaní, ekonomickej aktivite či organizačnej štruktúre obyvateľstva. 

V Žiline sa sčítalo celkom vyše 82-tisíc obyvateľov, z nich je 1017 cudzincov. „V meste žije o 2000 žien viac ako mužov a priemerný vek obyvateľov je okolo 42 rokov,“ uviedla hovorkyňa SODB Jasmína Stauder. Najpočetnejším náboženským vyznaním je rímskokatolícke, ku ktorému sa hlási takmer 48-tisíc obyvateľov.

Väčší počet detí a početnejší seniori v súčasnosti zmenšujú podiel populácie v produktívnom veku. To spôsobuje rast tzv. indexu ekonomického zaťaženia, ktorý je na Slovensku s pribúdajúcimi rokmi čoraz vyšší. V Žiline momentálne žije 44-tisíc ekonomicky aktívnych obyvateľov, ktorí predstavujú najmenšiu záťaž pre verejný rozpočet. 

Obyvatelia Žiliny žijú v bytoch s priemernou podlahovou plochou viac ako 80 metrov štvorcových. „Je to druhá najveľkorysejšia metráž po Nitre, kde obyvatelia žijú na viac ako 84 metroch štvorcových v priemere. Na kilometer štvorcový v Žiline žije cez 1033 ľudí,“ dodala Stauder.

Výsledky sčítania taktiež hovoria, že vývoj prírastku obyvateľstva má v Žiline aj naďalej klesajúcu tendenciu, a to z hľadiska migrácie i pomeru narodených a zomretých osôb. V roku 2021 zomrelo približne o 250 osôb viac ako v predchádzajúcom roku. To však mohlo byť aj dôsledkom situácie spojenej s pandémiou koronavírusu. 

Prečítajte si viac: