Chodci napriek zákazu využívali podchod na Kysuckej, po jeho zatarasení prechádzajú cez koľaje


Foto: Chodci napriek zákazu využívali podchod na Kysuckej, po jeho zatarasení prechádzajú cez koľaje
Galéria: 20 fotiek

Vo štvrtok 2. februára bol v Žiline oficiálne otvorený nový podchod pre peších vedúci z ulice Národná na Uhoľnú ulicu. Zároveň s týmto krokom zhotoviteľ rekonštrukcie železničného uzla Žilina úplne uzatvoril podjazd na ulici Kysucká, cez ktorý dovtedy smeli prechádzať chodci.

Množstvo nespokojných občanov však obchádza prenosné dopravné značenie zakazujúceho vstup na chodník vedúci do podchodu a podjazd naďalej využíva. S otázkou, či bude stavba zabezpečená dôkladnejšie, sme sa obrátili na vedenie mesta aj Združenie pod Dubňom, ktoré projekt realizuje.

„My, ako mesto, sme zhotoviteľa vyzvali, aby podjazd na Kysuckej ulici kompletne a fyzicky uzavreli, nie len prostredníctvom dopravného značenia. Za uzatvorenie podjazdu je teda zodpovedný zhotoviteľ stavby,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Podľa zhotoviteľa stavby je prenosné dopravné značenie v súlade s projektovou dokumentáciou. Na mieste majú pribudnúť doplňujúce informačné tabule zakazujúce vstup na stavenisko pre hroziace nebezpečenstvo úrazu. Oplotenie okolo staveniska bude navyše dodatočne rozšírené tak, aby zabránilo vstupu na spomínaný chodník.

„Zabezpečenie staveniska je v súčasnosti realizované mobilným oploteným, ktoré bude doplnené aj na chodník pod podjazdom. Plánujeme požiadať mestskú políciu, aby v okolí podjazdu Kysucká vykonávali častejšie kontroly dodržiavania zákazu vstupu a pri porušení zákazu udeľovali blokové pokuty,“ uviedla Zuzana Madigárová zo Združenia pod Dubňom.

Hoci búracie práce na mostnom objekte boli v uplynulej dobe pozastavené, podľa zhotoviteľa búranie spodnej stavby železničného mosta pokračuje od piatku 3. februára. Vstupy do podjazdu pre vozidlá aj pešie osoby sú aktuálne uzatvorené kovovou zátarasou a mobilným oplotením. Chodcov však ani takéto opatrenia neodradili od snahy skrátiť si cestu, niektorí teraz prechádzajú cez koľajnice.
Prečítajte si viac: