Mesto Žilina upozorňuje uchádzačov o zákazky na povinnosť zriadenia účtu v elektronickej platforme


Foto: Mesto Žilina upozorňuje uchádzačov o zákazky na povinnosť zriadenia účtu v elektronickej platforme

Verejní obstarávatelia sú od 1. februára 2023 povinní pri podlimitných zákazkách a vymedzených zákazkách s nízkou hodnotou vykonávať procesy verejného obstarávania prostredníctvom elektronickej platformy. To platí aj pre žilinskú samosprávu, ktorá preto upozorňuje podnikateľov, aby si zriadili prístup do elektronického systému.

Elektronická platforma je informačný systém, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby. Tento systém zároveň zabezpečuje evidenciu týchto zákaziek a zabezpečuje činnosti, ktoré s tým súvisia,“ uviedla hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová a dopĺňa, že nadlimitné zákazky bude mesto aj naďalej realizovať prostredníctvom systému ezákazky.sk.

V prípade, že uchádzači o jednotlivé zákazky mesta ešte nemajú zriadený prístup do tohto systému, majú povinnosť si ho zriadiť podľa postupov zverejnených na oficiálnom webe Úradu vlády Slovenskej republiky (video-návody na vytvorenie účtu nájdete po kliknutí SEM), ktorý je od 31. marca 2022 správcom elektronickej platformy.

Prečítajte si viac: