Žilinská univerzita v Žiline privíta záujemcov o štúdium počas Dní otvorených dverí v januári a februári


Foto: Žilinská univerzita v Žiline privíta záujemcov o štúdium počas Dní otvorených dverí v januári a februári Foto: Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí (DOD), kde si jednotlivé fakulty pripravili pestrý program, počas ktorého uchádzači o štúdium môžu nahliadnuť do atraktívnych priestorov univerzity a laboratórií. Pre návštevníkov podujatia zároveň vznikne skvelá príležitosť na stretnutie so študentmi, ale aj pedagógmi a priemyselnými partnermi z praxe.

Sériu dní otvorených otvorí vo štvrtok 26. januára o 9:30 hod. Strojnícka fakulta (SjF UNIZA). Záujemcovia sa dozvedia prostredníctvom prezentácie viac o fakulte, jej študijných programoch i priemyselných partneroch. Zároveň si budú môcť prezrieť laboratóriá a lákavé expozície pred aulou Datalan. Študenti a mladí vizionári získajú dôležité informácie o svete strojov a technológov, špičkových projektoch, inteligentnom a SMART strojárstve.

Na nezabudnuteľný deň pozýva v utorok 7. februára aj Fakulta humanitných vied (FHV UNIZA) ponúkajúca rodinnú a priateľskú atmosféru. Najväčšou novinkou roka je možnosť osobne sa zúčastniť prednášky, semináru alebo cvičenia podľa vlastného výberu, a to v priebehu celého letného semestra. Návštevníci nazrú do priestorov katedier, Student Office, nahrávacieho štúdia, laboratórií, jazykových učební a zažijú aj koncert mladej rockovej kapely Nezvestná múza spolu sú súťažou o atraktívne ceny.

Fakulty bezpečnostného inžinierstva (FBI UNIZA) privíta záujemcovov o štúdium v stredu 8. februára o 9:30 hod. v priestoroch fakulty, v blízkosti centra mesta. Akčný program zahŕňa okrem informácií o štúdiu aj atraktívnu ukážku zásahu záchranných a bezpečnostných zložiek, prehliadku hasičskej a zdravotníckej techniky, kriminalistickej a expertíznej techniky, poplachových a kamerových systémov i centrum simulácie krízových javov. Uchádzači si preveria aj svoje strelecké schopnosti na laserovej strelnici, vyskúšajú si snímanie odtlačkov prstov, skontrolujú ochranné prvky bankoviek a mnoho iného. 

Stavebná fakulta (SvF UNIZA) odprezentuje svoje fungovanie vo štvrtok 9. februára od 8:00 hod. Návštevníci sa zoznámia s ponukou študijných programov prepojených s praxou a stretnú aj vybraných zamestnávateľov. Dozvedia sa viac o študentskom živote a možnostiach vycestovať do zahraničia už počas štúdia. Bonusom bude súťaž o skvelé ceny, stavebná fotobúdka a chutné občerstvenie.

Piatok 10. februára bude patriť Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS UNIZA). Od 9:00 hod. môžu záujemcovia v hlavnej budove univerzity navštíviť prezentačné stánky jednotlivých študijných programov. Od 10:00 hod. v AULE 1 ponúkne fakulta návštevníkom informácie o štúdiu a jednotlivých katedrách. Súčasťou DOD fakulty bude aj prehliadka priestorov a moderných laboratórií. V čase obeda nebude chýbať ani občerstvenie, prehliadka menzy, neďalekých internátov a knižnice.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) ukáže to najlepšie v stredu 15. februára od 8:30 hod. Zážitková Tour de FEITcity odštartuje návštevou laboratórií, kde si hostia budú môcť prezrieť, ako študenti FEIT UNIZA v aktuálnom čase vyvíjajú stratosférický balón. Počas celého doobedia bude otvorené FEITexpo, kde sa návštevníci dozvedia dôležité informácie o študijných programoch. Nebude chýbať ani tematická prednáška, priemyselní partneri a študenti, ktorí inšpirujú. Príjemným bonusom bude súťaž o hodnotné ceny za viac než 500 eur.

Predposledný Deň otvorených dverí na UNIZA povedie Fakulta riadenia a informatiky (FRI UNIZA). Vo štvrtok 16. februára budú pre účastníkov a účastníčky od 10:00 hod. v konferenčnom centre fakulty pripravené zaujímavé praktické workshopy, prehliadky moderných počítačových laboratórií, ukážky prác šikovných študentov, no aj súťaž o skvelé ceny. Všetky informácie o štúdiu, atraktívnych študijných programoch a študentskom živote získajú účastníci na jednom mieste.

Sériu Dní otvorených dverí na UNIZA uzatvorí v piatok 17. februára 2023 o 11:00 hod. Výskumný ústav vysokohorskej biológie, ktorý vo svojom sídle v pôsobivej Tatranskej Javorine privíta uchádzačov o štúdium bakalárskeho študijného programu stráž prírody a magisterského študijného programu alpínska a vysokohorská ekológia. Záujemcovia získajú všetky potrebné informácie nielen o štúdiu, ale aj o ochrane vysokohorských ekosystémov.


Prečítajte si viac: