Mesto určilo na výrub 17 kusov stromov, chce tak znížiť riziko ohrozenia zdravia a života Žilinčanov


Foto: Mesto určilo na výrub 17 kusov stromov, chce tak znížiť riziko ohrozenia zdravia a života Žilinčanov Foto: Ilustračné/pixabay.com

Od zajtra, stredy 25. januára, bude na viacerých miestach v Žiline prebiehať výrub stromov zabezpečený spoločnosťou MGM Žilina, s.r.o. Samospráva k tomuto kroku musela pristúpiť vzhľadom na stav jednotlivých drevín, ktoré by sa mohli stať príčinou vzniku život ohrozujúcej situácie.

Výrub drevín sa uskutoční na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré vydal príslušný orgán ochrany prírody a zároveň budú prebiehať havarijné výruby, ktoré slúžia na odstránenie nebezpečenstva vzniku škôd na majetku a ohrozenia zdravia a života občanov,“ uviedla hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Celkovo by v rámci mesta Žilina malo byť odstránených 17 kusov drevín rôznych druhov, z toho v 12 prípadoch ide o výrub v zmysle právoplatných rozhodnutí a v 5 prípadoch na Rosinskej ceste a na ulici Daxnerova pôjde o havarijný výrub.

Výrub v zmysle rozhodnutí:

  • Sasinkova 5 – 2 ks Fraxinus excelsior (Jaseň štíhly)
  • Antona Bernoláka pri Krajskej knižnici – 4 ks Populus nigra (Topoľ čierny)
  • Pri celulózke – 1 ks Fraxinus excelsior (Jaseň štíhly)
  • Jánošíková 7 – 1 ks Picea abies (Smrek obyčajný)
  • Bratislavská 12-14 – 1 ks Acer platanoides (Javor mliečny)
  • Bratislavská 19 – 1 ks Picea abies (Smrek obyčajný)
  • Limbová 13 – 1 ks Picea abies (Smrek obyčajný)
  • Slovanská 12 – 1 ks Sophora japonica (Sofora japonská)

Havarijné výruby:

  • Rosinská cesta – 3 ks Picea abies (Smrek obyčajný)
  • Daxnerova 35 – 2 ks Sorbus aucuparia (Jarabina vtáčia)


Prečítajte si viac: