Dve žilinské gymnáziá patria medzi najlepšie na Slovensku, skvele sa umiestnila aj ZŠ Martinská 20


Foto: Dve žilinské gymnáziá patria medzi najlepšie na Slovensku, skvele sa umiestnila aj ZŠ Martinská 20 Foto: Vľavo: Gymnázium Varšavská cesta 1, vpravo: Základná škola Martinská 20

Gymnáziá a niektoré základné školy v Žilinskom kraji patria medzi najlepšie na Slovensku. Vyplýva to z výsledkov hodnotenia slovenských vzdelávacích zariadení, ktoré zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO na svojom oficiálnom webe.

Inštitút každoročne zostavuje celonárodný rebríček stredných odborných škôl, gymnázií a základných škôl. Ich poradie je založené predovšetkým na výsledkoch žiakov, preto nereflektuje priamo kvalitu poskytnutého vzdelania. Pri základných školách sú hodnotené výsledky celoštátnych testov v 5. a 9. ročníku či umiestnenie žiakov v niektorých súťažiach.

„Pri gymnáziách a SOŠ ide o externú časť a písomnú formu internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov, pričom mimoriadne výsledky žiakov sú v oboch prípadoch reprezentované objemom finančných prostriedkov pridelených školám na základe dosiahnutých mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach, predmetových olympiádach, medzinárodných projektoch a programoch,“ uvádza metodika hodnotenia škôl INEKO.


Inštitút taktiež upozorňuje, že celkové výsledky hodnotenia nezohľadňujú iné rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl, ktoré môžu vychádzať napríklad zo sociálneho zázemia. Rebríček škôl taktiež nehovorí o tom, aké vedomosti a zručnosti dokáže vzdelávacie zariadenie odovzdať svojim žiakom.

Najlepšie zo všetkých typov škôl Žilinského kraja sa v celonárodnom rebríčku umiestnili gymnáziá. Medzi prvými desiatimi na Slovensku sú až štyri školy z nášho kraja, pričom dve sa nachádzajú priamo v Žiline. Štvrté miesto obsadilo Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina s bodovým ziskom 9,2 z 10. Na šiestej priečke v rebríčku sa nachádza Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine s 8,9 bodmi tesne nasledované Bilingválnym gymnáziom Komenského 215 v Sučanoch s počtom bodov 8,6. Desiatym najlepším gymnáziom na Slovensku je Gymnázium bilingválne Tomáša Ružičku 3 v Žiline, ktoré bolo ohodnotené 8,3 bodmi.


Toto sú najlepšie gymnáziá v Žilinskom kraji a ich hodnotenie:

 1. Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina - 9,2 bodov,
 2. Gymnázium Jozefa Lettricha Martin - 8,9 bodov,
 3. Bilingválne gymnázium Komenského 215, Sučany - 8,6 bodov,
 4. Gymnázium bilingválne Tomáša Ružičku 3, Žilina - 8,3 bodov,
 5. Gymnázium J. M. Hurbana Čadca - 7,2 bodov.

Medzi desať najlepších stredných odborných škôl na Slovensku sa nedostala žiadna zo Žilinského kraja. Najvyššie ohodnotená však bola ďalšia žilinská škola, konkrétne Obchodná akadémia Veľká okružná 32. S bodovým ziskom 7,7 sa toto vzdelávacie zariadenie umiestnilo na 12 priečke celoslovenského rebríčka.

Pozrite si najlepšie stredné odborné školy v Žilinskom kraji a ich hodnotenie:

 1. Obchodná akadémia Veľká okružná 32, Žilina - 7,7 bodov,
 2. Stredná zdravotná škola Vrbická 632, Liptovský Mikuláš - 7,5 bodov,
 3. Obchodná akadémia Scota Viatora 4, Ružomberok - 7,1 bodov,
 4. Súkromná stredná odborná škola Saleziánska 18, Žilina - 7 bodov,
 5. Stredná odborná škola pedagogická SNP 115, Turčianske Teplice - 7 bodov.

V desiatke najlepších slovenských základných škôl sa nachádza presne jedna z nášho kraja. Je to žilinská Základná škola Martinská 20, ktorá bola ohodnotená 9 bodmi a umiestnila sa na šiestej priečke rebríčka vo svojej kategórii.

Najlepšie základné školy v Žilinskom kraji získali takéto hodnotenie:

 1. Základná škola Martinská 20, Žilina - 9,0,
 2. Základná škola Žiarska 13, Liptovský Mikuláš - 8,4,
 3. Základná škola Ul. čš. brigády 4, Liptovský Mikuláš - 8,0,
 4. Základná škola s MŠ Školská 49, Žilina - 8,0,
 5. Cirkevná základná škola R. Zaymusa, Žilina - 7,9.

„Rebríčky môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov,“ doplnil inštitút INEKO.


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu