GENIUS LOCI: Chatári v Malej Fatre


Foto: GENIUS LOCI: Chatári v Malej Fatre

Hosťami moderovanej diskusie sú Ladislav Dubec, Antón Ďuriník, Vladimír Vallo. Na diskusii si predstavíme históriu výstavby chát v Malej Fatre, dozvieme sa doteraz známe aj novo vzniknuté skutočnosti o požiaroch, či iných nehodách, ktoré poznačili, ale aj navždy zničili známe chaty v Malej Fatre.

S chatármi sa budem rozprávať najmä o Chate Pod suchým, o Chate pod Grúňom, ale aj o už pominutej Chate pod Rozsutcom. Ako vyzeral, ale aj ako vyzerá život chatára v jednom z najkrajších Národných parkov na Slovensku, si vypočujeme v januárovej diskusii Genius Loci.

Moderátorom diskusie je Dominika Stránska.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény.

Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup zadarmo. 

Facebook: https://fb.me/e/26PHKlzkV 

Web: https://rosenfeldovpalac.sk/genius-loci-chatari-v-malej-fatre/ 

Miesto: Rosenfeldov palác
Dátum: 26.01.2023 - 17:00


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu