Mesto Žilina si zoberie úver vo výške 3,8 milióna eur, pol milióna využije na parkovaciu politiku


Foto: Mesto Žilina si zoberie úver vo výške 3,8 milióna eur, pol milióna využije na parkovaciu politiku

Mestské zastupiteľstvo v Žiline dnes dopoludnia schválilo prijatie úveru v celkovej výške 3 milióny a 800-tisíc eur, ktorý má byť využitý na financovanie investičných akcií mesta schválených mestským zastupiteľstvom. Poslanci zároveň poverili primátora Petra Fiabáne všetkými úkonmi spojenými so schválením, čerpaním a podpisovaním zmlúv súvisiacich s týmto úverom.

Počas nadchádzajúceho roka a prvej štvrtiny roka 2024 budú financie z pôžičky využité najmä na spolufinancovanie projektov z eurofondov či iných grantov, o ktoré by mesto mohlo prísť. Peniaze okrem toho pokryjú nutné, avšak neoprávnené výdavky takýchto projektov či investičnú prípravu budúcich projektov.

Medzi najnákladnejšie spolufinancované investície patrí projektová príprava modernizácie infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, ako aj výstavby nových tratí a obratísk, kde celkové oprávnené náklady predstavujú viac ako 2 milióny 991-tisíc eur. Mesto z tejto sumy žiada o nenávratný príspevok takmer 2 milióny 842-tisíc eur.

Ďalším z najdrahších projektov je rekonštrukcia zastávok mestskej hromadnej dopravy s celkovými oprávnenými výdavkami 1 milión 404-tisíc eur a požadovaným príspevkom viac než 1 milión 334-tisíc eur. Poslednou miliónovou investíciou je projekt s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina za 1 milión a 400-tisíc eur, kde mesto žiada o grant vo výške 1 milión 330-tisíc eur.

Investície budú okrem toho smerovať do zelených opatrení, výstavby cyklotrás, rekonštrukcií a stavebných úprav budov či do zlepšenia služieb poskytovaných občanom mesta. Celková suma oprávnených výdavkov všetkých projektov je podľa materiálu 12 124 298,16 eur, z toho až 11 443 749,27 eur môžu pokryť rôzne fondy a granty.Z úveru má byť ďalej financovaná tretia splátka spoločnosti SEVAK za kanalizáciu v Považskom Chlmci vo výške 430-tisíc eur a ostatné investičné projekty mesta, ktoré schváli mestské zastupiteľstvo.

Materiál na rokovanie pôvodne nezmieňoval využitie úveru na potreby parkovacej politiky v Žiline. Vedúci ekonomického odboru Pavol Vaščák však pred hlasovaním upozornil poslancov, že pokiaľ bude pôžička schválená, tak pri rokovaní o rozpočte na rok 2023 predloží doplňujúce uznesenie. Týmto krokom sa malo zastupiteľstvo dohodnúť na určení sumy vo výške pol milióna eur, ktorá bude investovaná práve do parkovania v meste.

Doplňujúce uznesenie obsahovalo aj ďalšie zmeny, ktoré priblížime v nasledujúcom článku. Uznesenie o vyhradení finančných prostriedkov z úveru na parkovaciu politiku prešlo jednohlasne. Pred samotným hlasovaním o prijatí úveru sa poslanci takmer jednohlasne dohodli aj na predkladaní správy o čerpaní prostriedkov z pôžičky na každom zastupiteľstve.

Za schválenie investičného úveru nakoniec hlasovalo 16 členov mestského zastupiteľstva, proti bolo 5 poslancov a zdržalo sa 8.

Hlasovanie o schválení prijatia investičného úveru


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu