VIDEO: Ďalšie nové zábery zachytávajú postup modernizácie železničného uzla Žilina 7. decembra


Prihláste sa na odber Žilinak.sk na  

Najnovšie zábery z modernizácie železničného uzla Žilina zo stredy 7. decembra. Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu železničnej infraštruktúry v meste Žilina a jeho blízkom okolí. Modernizácia uzla Žilina je jednou z historicky najväčších investícií do železníc na Slovensku.

Po dokončení tohto veľkého projektu pribudne na Slovensku ďalšia obnovená a skvalitnená koľajová infraštruktúra a dôjde ku skvalitneniu dopravného riešenia v celom dotknutom území – či už pre automobilovú dopravu, cyklistov aj chodcov.

Prečítajte si viac: