V Národnom parku Veľká Fatra rozšíria piaty stupeň ochrany na takmer polovicu územia


Foto: V Národnom parku Veľká Fatra rozšíria piaty stupeň ochrany na takmer polovicu územia Foto: Ivan Hrozný

Najvyšší, piaty stupeň ochrany v Národnom parku (NP) Veľká Fatra sa má z aktuálnych 19,48 percenta zvýšiť na 41,55 percenta jeho územia. Vyplýva to z nového návrhu zonácie NP Veľká Fatra, ktorý predstavilo ministerstvo životného prostredia.

Najvyšší stupeň ochrany by mal envirorezort rozšíriť na viac ako polovicu územia do desiatich rokov. Stupeň ochrany prírody bude zvýšený iba na štátnych pozemkoch, na tých súkromných zachovajú súčasný stav. Možnosti turistiky a pohybu turistov podľa envirorezortu zostanú aj naďalej.

„Novým návrhom zonácie sa do najvyššieho stupňa ochrany, zóny A, dostane 41,55 percenta územia národného parku, ktoré sú vo vlastníctve štátu. Zriadia sa podzóny B1 a B2. V podzóne B1 bude 8,67 percenta územia, pričom sa predpokladá, že sa toto územie dostane do zóny A o desať rokov s jedným zásahom. V podzóne B2 bude 5,83 percenta územia a predpokladá sa, že do zóny A sa dostane o 30 rokov,“ informoval envirorezot.

Správa NP Veľká Fatra pripravila návrh zonácie, v rámci ktorého je zvýšená výmera parku, a to zo 40,371 hektárov na 40,895 hektárov. Návrh zonácie prerokuje ministerstvoi životného prostredia na okresných úradoch s dotknutými subjektmi vrátane súkromných vlastníkov či zástupcov samospráv. Neskôr envirorezort predloží návrhy do legislatívneho procesu.

Návrh zonácie vymedzuje piaty stupeň ochrany na 16,992 hektárov (41,55 percenta), štvrtý stupeň na 5927 hektárov (14,5 percenta), tretí stupeň na 17,913 hektárov (43,8 percenta), druhý stupeň na 63 hektárov (0,16 percenta) z celkovej výmery národného parku. Ochranné pásmo s druhým stupňom ochrany bude na 26,183 hektároch.


Prečítajte si viac: