Na prvom vianočnom koncerte Rosenfeldovho paláca zaznejú svetské, ľudové aj cirkevné skladby


Foto: Na prvom vianočnom koncerte Rosenfeldovho paláca zaznejú svetské, ľudové aj cirkevné skladby Foto: Rosenfeldov palác

Prvý z vianočných koncertov Rosenfeldovho paláca sa uskutoční už vo štvrtok 8. decembra o 19:00 hod. Večer sa bude niesť v znamení svetskej a sakrálnej hudby v podaní Speváckeho zboru Máj mesta Žiliny pod dirigentským vedením Anastázie Orolínovej.

Zbor bol založený Cyrilom Poljakom v roku 1984 pod hlavičkou Občianskeho výboru na Hlinách v Žiline. Za dva roky od svojho vzniku získal diplom na Súťaži miešaných zborov v Banskej Bystrici za III. Pásmo. Po tomto úspechu bol uvedený pod PKO Žilina pod názvom Spevácky zbor Máj, ktorý nesie až dodnes. Počas svojho pôsobenia získal domáce i zahraničné ocenenia.

Od svojho vzniku mal zbor štyroch dirigentov. V súčasnosti ho vedie Anastázia Orolínová a korepetítorkou je Eva Sršňová. Od roku 1997 je zriaďovateľom zboru Máj Mestský úrad v Žiline a doteraz účinkuje pod hlavičkou Spevácky zbor Máj mesta Žiliny. 

Rozsiahly repertoár zboru tvoria skladby svetské, cirkevné a ľudové od domácich aj zahraničných autorov. To im umožnilo účasť na mnohých podujatiach doma aj v zahraničí, ako napríklad Adventné spevy Praha v roku 2009, koncerty v Poľsku, Rakúsku a Chorvátsku, Staromestské slávnosti v Žiline, Festival seniorov v roku 2015 či Veľkonočný koncert v Katedrále najsvätejšej Trojice v tom istom roku.

Slávnostný koncert k 30. výročiu vzniku zboru sa konal v roku 2014 v Evanjelickom kostole v Žiline. V rokoch 2016 a 2017 sa zapojil do koncertu Integrácia seniorov v Aréne Poprad. V súčasnosti sú možnosti zboru čiastočne obmedzené vzhľadom na vekový priemer jeho členov, zatiaľ sa však úspešne prispôsobujú situácii.

Počas koncertu zaznejú skladby:

 • 1. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna
 • 2. Albert Schweitzer: Sancta Maria 
 • 3. Giuseppe de Marzi: Signore delle Cime
 • 4. Georg Friedrich Händel: Canticorum Iubilo
 • 5. Taras Hryhorovič Ševčenko: Pieseň o Dnepri
 • 6. Daniel Friderici: Traja priatelia
 • 7. Franz Schubert: Lipa
 • 8. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum Corpus
 • 9. William Boyce: Alleluia - kanon
 • 10. Thomas Aquinas: Panis Angelicus
 • 11. Plesajte všetci ľudia - Koleda
 • 12. Angelus Pastoribus - Vianočná pieseň
 • 13. Narodzil še nam - Vianočná koleda zo Zemplína
 • 14. Adeste Fideles - Vianočný gregoriánsky hymnus
 • 15. Georg Friedrich Händel: Air
 • 16. Mikuláš Schneider Trnavský: Bože, čos ráčil

Cena vstupného na koncert je 3 eurá pre dospelých a 2 eurá pre študentov. Mladiství do 18 rokov, seniori a zdravotne ťažko postihnuté osoby za podujatie neplatia.

Miesto: Rosenfeldov palác
Dátum: 08.12.2022 - 19:00


Prečítajte si viac: