Zmeny zákonov odstránia časť byrokracie pri sobášoch a zjednodušia výber či zmenu priezviska po svadbe


Foto: Zmeny zákonov odstránia časť byrokracie pri sobášoch a zjednodušia výber či zmenu priezviska po svadbe Foto: Ilustračné foto/pixabay.com

Národná rada Slovenskej republiky prináša dobré správy pre snúbencov a všetkých, ktorí v budúcnosti plánujú v tejto krajine uzavrieť manželstvo. Vďaka novým zmenám v zákonoch, ktoré nadobudnú účinnosť 1, januára 2023, sa páry budú môcť zosobášiť na svojich vysnívaných miestach bez zbytočnej byrokracie. Zjednoduší sa tiež výber či zmena priezviska manželov.

Úprava zákona, na ktorej spolupracovalo aj ministerstvo vnútra, zruší nutnosť vybavovať si povolenie na sobáš mimo miesta trvalého bydliska snúbencov. Týmto krokom zanikne aj správny poplatok za takéto povolenie. Zákon naopak skomplikuje sobáše v zastúpení, keďže sa snaží predchádzať fingovaným či účelovým svadbám. V žiadosti o povolenie takéhoto obradu bude po novom povinné uviesť vážne dôvody.

Ďalšie zmeny sa týkajú výberu a zmeny priezviska manželov. Po sobáši si manžel alebo manželka budú môcť sami zvoliť, v akom poradí chcú uvádzať svoje priezviská, pokiaľ sa rozhodnú ponechať si obidve. V prípade, ak má snúbenec dve priezviská, môže sa rozhodnúť, ktoré z nich si ponechá po svadbe a na akom mieste v celom mene bude uvádzané.

„Zavádza sa ďalšia možnosť zmeny priezviska, ktorú je možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov. Zmena na iné spoločné priezvisko bude možná aj v prípade manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská,“ uviedol tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.

Zákon zníži aj administratívnu záťaž pracovníkov na matrikách. Osoby s cudzojazyčnými menami, ktoré si ich chcú zmeniť na slovenský ekvivalent, prípadne naopak, budú môcť takúto zmenu vykonať len raz.

„Spresňuje sa zápis priezviska dieťaťa do knihy narodení, ktoré je občanom aj iného štátu. Rodič/rodičia dieťaťa budú povinní doložiť relevantné potvrdenie alebo verejnú listinu, ktorým deklarujú oprávnenie zápisu priezviska dieťaťa podľa právneho poriadku alebo tradície štátu, ktorého občianstvo dieťa nadobudlo,“ informoval rezort vnútra.