Občianski aktivisti majú výhrady k výstavbe diaľničného tunela Korbeľka, mohla by ohroziť zásoby vody


Foto: Občianski aktivisti majú výhrady k výstavbe diaľničného tunela Korbeľka, mohla by ohroziť zásoby vody Foto: TUBAU a.s.

Plánovaný diaľničný tunel Korbeľka s dĺžkou takmer šesť kilometrov bude po tuneli Višňové druhým najdlhším tunelom na diaľnici D1. Nachádzať by sa mal v úseku Turany - Hubová.

Tunel Korbeľka má však stále mnoho odporcov. Dôvom sú predovšetkým obavy o znehodnotenie či zničenie vodných prameňov vplyvom výstavby či prevádzky tunela. O realizácií tunela tak ešte stále nie je rozhodnuté.

Občianski aktivisti, obec Krpeľany, obec Ratkovo a a ďalšie obchodné a ekologické organizácie vyjadrili svoje obavy aj na tlačovej konferencii, ktorá sa konala vo štvrtok, 24. novembra 2022 na Mestskom úrade v Martine. 

V nej vyjadrili nesúhlas s tzv. „ekologickým a ekonomickým barbarstvom“. Ten by mal podľa nich spočívať najmä v prístupe štátu k výstavbe úseku D1 Turany - Hubová, pričom realizáciu tunela Korbeľka označili pri klimatickej zmene za pochybnú. 

„Pri tuneli Korbeľka chcú ministerstvá presadiť nebezpečné výnimky z environmentálnych cieľov podľa Rámcovej smernice o vode, ktorú prijala Európska komisia,“ uviedli hlavní predstavitelia organizácií na tlačovej besede.

Podľa nich vraj štát nerealizoval posúdenie vodných útvarov v NP v súvislosti s eventuálnym tunelom Korbeľka a v porovnaní s inými variantami, čím mal túto smernicu porušiť. Variant dostavby diaľnice D1 bez tunela Korbeľka, ktorý ráta s odklonom mimo zosuvného územia, bol odporučený dokonca aj expertmi z Európskej komisie.

                                                                                            „Obce, občania, obchodné komory nesúhlasia, aby bez riadneho posúdenia, vyhodnotenia dopadov stavby tunela Korbeľka na stav vodných útvarov, iba na základe nepodložených a zavádzajúcich záverov „Správy“ bola NDS povolená výnimka z enviromentálnych cieľov, čím potvrdzuje budúce vydrénovanie podzemných zásob ako na tuneloch Višňové, Milochov, Poľana a podobne,“ uviedli aktivisti. 

Výstavba tunela by totiž v budúcnosti mohla ohroziť nedostatok vody v dôsledku klimatickej zmeny v budúcnosti a tým ohroziť obyvateľov, ekosystémy, živočíchy, ale aj ekonomiku, a podnikateľov. Ekonomické barbarstvo podľa nich spočíva aj v neúmerne predraženej výstavbe a prevádzke tunela.        

„Túto vodu nepotrebujeme teraz, zásoby by vytiekli nenávratne do mora. V súčasnosti máme dostatok vody z existujúcich prameňov, ale výdatnosť prameňov sústavne klesá,“ uzavreli prítomní starostovia obcí Ratkovo a Krpeľany, členovia predstavenstva SOPK Žilina a občianski aktivisti.