Optimalizácia siete nemocníc má zvýšiť bezpečnosť pacientov i kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti


Foto: Optimalizácia siete nemocníc má zvýšiť bezpečnosť pacientov i kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti

Rezort zdravotníctva prichádza s prelomovou vyhláškou 316/2022, ktorá je súčasťou Optimalizácie siete nemocníc. V nej sú uvedené podmienky a pravidlá pre zaradenie nemocníc do jednotlivých kategórií, pričom podľa týchto pravidiel by malo vzniknúť päť typov nemocníc. 

V praxi to znamená päť rôznych úrovní poskytovania zdravotnej starostlivosti nemocnicami. Zmyslom navrhovanej právnej úpravy je, aby sa niektoré typy zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú zdravotnícki pracovníci potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Pri hodnotení nemocníc a zaradení do jednotlivých kategórií sa berie do úvahy počet oddelení a rozsah výkonov, ako aj personálne zabezpečenie, materiálno-technické vybavenie, spádová oblasť regiónu, časová dostupnosť do zdravotníckeho zariadenia a spokojnosť pacientov a iné kritériá.

Reforma, ktorá vstúpi do platnosti 1. januára 2024 by mala zvýšiť predovšetkým aj bezpečnosť pacientov. Ak totiž na pracovisku nie je dostatočná prax, hrozí riziko nezvládnutia komplikácií či ohrozenia pacienta. Takto môže byť pacient s príslušnou diagnózou hospitalizovaný presne tam, kde mu vedia najlepšie pomôcť. 

„Je dôležité,  aby operoval len ten, čo daný zákrok operovať vie a nie aby sa, zjednodušene povedané, realizoval každý zákrok v každej nemocnici,“ dodal prof. Juraj Pechan, hlavný odborník MZ SR pre chirurgiu a medicínsky riaditeľ Národného onkologického ústavu v Bratislave.

Podmienky a pravidlá pre zaradenie nemocníc do jednotlivých kategórií zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva v dvoch prehľadných tabuľkách:Prečítajte si viac: