Bývalí členovia pomocných práporov si v parku Na studničkách prevzali dekréty veteránov protikomunistického odboja


Foto: Bývalí členovia pomocných práporov si v parku Na studničkách prevzali dekréty veteránov protikomunistického odboja

Deň boja za slobodu a demokraciu si v utorok 22. novembra pri pamätníku Vojenských táborov nútených prác - pomocných technických práporov v žilinskom parku Na studničkách pripomenuli bývalí príslušníci PTP.

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš na pietnej spomienke zároveň odovzdal trom bývalým príslušníkom PTP in memoriam dekréty veteránov protikomunistického odboja. „Boli to ľudia, ktorých pre náboženské presvedčenie a aktívnu činnosť režim prenasledoval. Museli prerušiť štúdium teológie a boli zaradení najskôr na dva roky. Ale následne im toto zaradenie predĺžili až na dobu neurčitú,“ uviedol Sivoš.

PTP existovali v rokoch 1950 až 1954. Išlo o útvar vojenských jednotiek pre nespoľahlivých občanov. Podľa riaditeľa kancelárie Konfederácie politických väzňov Slovenska Petra Sandtnera do nich narukovali predovšetkým synovia roľníkov a živnostníkov, kňazi, bohoslovci a rehoľníci, prepustení politickí väzni a ich synovia, študenti, vylúčení zo štúdia a mnohí iní.

„Počas výkonu základnej vojenskej služby v PTP nedostali do ruky zbraň, ale museli vykonávať nútené práce v baniach, stavebníctve, lomoch, lesoch a podobne. Po prepustení boli bývalí príslušníci PTP naďalej ľuďmi druhej kategórie, nemohli si nájsť primerané zamestnanie a dokončiť štúdiá a často aj ich synovia a dcéry,“ doplnil.

Prečítajte si viac: