Výstava v Považskom múzeu upozorní na našu národnú mentalitu, problémy s alkoholom i rodovú nerovnosť


Foto: Výstava v Považskom múzeu upozorní na našu národnú mentalitu, problémy s alkoholom i rodovú nerovnosť

Považské múzeum v Žiline pozýva na výstavu s názvom Neznesiteľná ťažkosť bytia, ktorá bude prístupná vo výstavných priestoroch na prízemí. Slávnostne bude otvorená v utorok 22. novembra 2022 o 17:00 a verejnosti bude prístupná do pondelka 28. novembra.

Výstava je satelitom dočasne rozširujúcim stálu expozíciu Ivany Šátekovej - Prvé múzeum intermédií III Nežná sila, ktorá je venovaná tematike rodu. Aj z tohto dôvodu patrí autorka k výrazným solitérom súčasnej slovenskej scény.

„V jej dielach sa objavuje ostrá kritika a irónia. Humor sa celkovo v slovenskom umení vyskytuje veľmi málo, a ak, tak v iných umeleckých druhoch. Ani priamočiare vyjadrenie kritického názoru na stav spoločnosti nebýva obvyklou stratégiou výtvarných umelcov,“ uviedla Veronika Kubišová, galerijná pedagogička Považského múzea. 

Ivana Šáteková sa dlhodobo zaoberá skúmaním našej národnej mentality, bez pátosu pomenúva to, o čom si myslí, že je našim národným folklórom. Aktuálnejšími než legendárna pohostinnosť, zbožnosť či skromnosť sa javia alkoholizmus, malosť, či frustrácia.


Vo svojich aktuálnych dielach sa venuje úlohe a postaveniu ženy, nepracuje však s vnútornou intimitou, ale príznačne spracováva spoločenské témy. Vo vizuálnom jazyku folklóru, s použitím techniky vyšívania na staré autentické obrusy a utierky, ponúka výtvarné reflexie nerovnosti medzi mužom a ženou. 

Ivana Šáteková je absolventka VŠVU v Bratislave. Vo svojej tvorbe používa maľbu a kresbu inšpirovanú komiksom, no pracuje aj s inými médiami ako je výšivka, objekt či interaktívna inštalácia. Často prepája históriu, folklór a ľudové tradície so súčasným svetom, na základe čoho komentuje hlboko zakorenené paradoxy a absurdity v slovenskej spoločnosti. 


Miesto: -
Dátum: 15.11.2022 - 14:21


Prečítajte si viac:


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu