Katolícka univerzita v Ružomberku získala dve prestížne ocenenia za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť


Foto: Katolícka univerzita v Ružomberku získala dve prestížne ocenenia za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť Foto: KU v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku dominovala hneď v dvoch kategóriách Národnej ceny za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. Docent pedagogickej fakulty Peter Madzík získal ocenenie Top manažér kvality, študentka Martina Pulmanová bola ocenená za najlepšiu diplomovú prácu. 

Prestížne ocenenia udeľuje každoročne Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo ako koordinátor štátnej politiky kvality. Ocenenia v oblasti kvality získavajú mnohé úspešné organizácie, ale aj jednotlivci, ktorí dokázali svoju výnimočnosť v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.

„Iní o kvalite veľakrát len hovoria, my ju realizujeme. Gratulujem oceneným a som hrdý na náš jednoznačný úspech. Je to vyznamenanie pre celý pracovný kolektív na Katolíckej univerzite a ďalšia motivácia pre každého zamestnanca i študenta,“ komentoval získanie významnej ceny rektor KU, docent Jaroslav Demko.

Top manažérom kvality 2022 sa stal docent Peter Madzík, ktorý sa presadil v kategórii verejná správa. Na KU viedol vypracovanie vnútorného systému kvality. Podľa neho budovanie vnútorných systémov kvality na vysokých školách vyžadovalo v posledných dvoch rokoch enormné nasadenie jednotlivcov a tímov.

„Na KU sa do budovania systému kvality zapojili priamo či nepriamo prakticky všetci zamestnanci univerzity. Osobne si vážim každého, kto zanechal svoju pečať na systéme kvality a som vďačný, že som mohol byť súčasťou tohto procesu,“ doplnil Madzík. 

Cenu za najlepší príspevok v oblasti kvality za rok 2022 v kategórii najlepšia diplomová práca získala Martina Pulmanová, ktorá na Katolíckej univerzite v Ružomberku obhájila diplomovú prácu s názvom Využitie nástrojov kvality pri racionalizácii podnikových procesov.

Katolícka univerzita v Ružomberku uspela s ďalšími organizáciami ako napríklad Slovenské elektrárne, Mondi SCP, STRABAG, Danfoss Power Solutions, Schaeffler alebo Dr. Max. Cieľom súťaže je oceniť tých, ktorí v priebehu roka prešli hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali, že kvalita a spoločenská zodpovednosť je pre nich prioritou v každej oblasti ich pôsobenia.

Prečítajte si viac: