Termín ukončenia výstavby tunela Višňové sa posunie o tri roky, stavebný úrad nechal 7 dní na námietky


Foto: Termín ukončenia výstavby tunela Višňové sa posunie o tri roky, stavebný úrad nechal 7 dní na námietky Foto: Facebook/Národná diaľničná spoločnosť

Na dokončenie výstavby úseku diaľnice D1 pri Žiline vrátane tunela Višňové netrpezlivo čakajú tisícky motoristov, ktorí pravidelne jazdia po ceste pod Strečnom. Frekventovaná komunikácia prvej triedy I/18 je v úseku medzi Žilinou a Martinom dejiskom častých dopravných nehôd, ktoré predlžujú obvyklé čakanie vodičov v kolónach.

Stavba Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala mala byť po prevzatí novým zhotoviteľom dokončená ešte tento rok za cenu 255 miliónov eur. Zmluva o dielo zverejnená v centrálnom registri zmlúv uvádzala tri kľúčové termíny, konkrétne lehotu na dokončenie stavebnej časti tunela do 22. septembra 2022, lehotu na sprejazdnenie diaľnice v polovičnom profile do 21. júna 2023 a následne v plnom profile do 6. februára 2024.

V utorok 25. októbra tohto roku bola Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky listom podaná žiadosť o zmenu stavby pred jej ukončením. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia so splnomocnením firmy Skanska SK žiadala o predĺženie termínu ukončenia výstavby z konca roku 2022 na december 2025.

„Dôvodom úpravy termínu dokončenia výstavby do 12/2025 je opakované verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebnej časti stavby, realizácia opravných prác po predchádzajúcom zhotoviteľovi a zohľadnenie dostavby častí stavby, ktoré sú predmetom samostatných verejných obstarávaní,“ uvádza oficiálna žiadosť spoločnosti Amberg Engineering Slovakia.

Špeciálny stavebný úrad upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje stanoviská a námietky vyjadriť najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia, ktoré bolo zverejnené 28. októbra. Po vyhovení žiadosti o zmenu stavby sa celkový čas výstavby kritického diaľničného úseku môže predĺžiť o tri roky, nové lehoty sprejazdnenia tunela pritom ešte nie sú známe.

Prečítajte si viac: