Občania smú hlasovanie pozorovať priamo vo volebnej miestnosti, kandidáti môžu byť iba pri sčítavaní hlasov


Foto: Občania smú hlasovanie pozorovať priamo vo volebnej miestnosti, kandidáti môžu byť iba pri sčítavaní hlasov Foto: Mesto Žilina

Historicky prvé spojené župné a komunálne voľby na Slovensku začnú v sobotu 29. októbra. Dvere volebných miestností sa oficiálne otvoria o 7:00 hod. ráno a noví poslanci, starostovia, primátori a župani budú známi najneskôr v nasledujúci deň.

Občania, ktorým záleží na budúcnosti svojich obcí, miest a krajov, môžu za svojich preferovaných kandidátov hlasovať do 20:00 hod. večer. Nie každý však vie, že vo volebnej miestnosti môže zostať aj po vhodení hlasovacích lístkov do urien.

„Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné okrem členov okrskovej volebnej komisie, jej zapisovateľa, hlasujúcich voličov, pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami a zástupcu nezávislého kandidáta aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítania hlasov,“ uvádza Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom oficiálnom webe.

Pozorovatelia môžu byť požiadaní o opustenie miestnosti iba v prípade, ak ich prítomnosť ohrozuje priebeh hlasovania alebo sčítavania hlasov. Z organizačných dôvodov je taktiež možné vylúčiť niektoré osoby z volebnej miestnosti, pokiaľ je prekročená jej priestorová kapacita.

„Osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítania hlasov nemôžu zasahovať do priebehu hlasovania, nahliadať do zoznamu voličov a robiť si z neho výpisy, odpisy, fotografické záznamy alebo videozáznamy,“ upozorňuje rezort vnútra.

To isté platí pri sčítavaní hlasov až do vyhlásenia výsledkov hlasovania v danom volebnom okrsku, kedy si prítomní smú robiť poznámky. Okrem verejnosti môže celý priebeh hlasovania aj sčítavania hlasov pozorovať aj zástupca nezávislého kandidáta a pozorovatelia poverení medzinárodnými organizáciami. Ani jedna z týchto osôb nemôže byť z miestnosti vylúčená z kapacitných dôvodov.

Vstup do volebnej miestnosti majú obmedzený predovšetkým kandidáti na posty poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, starostov, primátorov a predsedov vyšších územných celkov. Tí majú právo byť prítomní iba pri vlastnom hlasovaní a neskôr pri sčítavaní hlasov.

„Kandidát sa v žiadnom prípade nemôže v čase hlasovania, okrem času, keď hlasuje, zdržiavať vo volebnej miestnosti (napr. ako pozorovateľ), alebo v blízkosti volebnej miestnosti, pretože svojou prítomnosťou môže ovplyvňovať voličov pri hlasovaní. Na túto skutočnosť ho okrsková volebná komisia upozorní,“ spresnilo ministerstvo.

Prečítajte si viac: