Vážska cyklotrasa sa rozšírila o 10 kilometrov, v novembri začne výstavba cyklomosta ponad rieku Váh


Foto: Vážska cyklotrasa sa rozšírila o 10 kilometrov, v novembri začne výstavba cyklomosta ponad rieku Váh Foto: Facebook/Žilinský Samosprávny Kraj

Stavba Vážskej cyklotrasy v úseku Kotešová – Považský Chlmec aj v tomto roku napreduje. V utorok 25. októbra bol stavebne ukončený ďalší z úsekov cyklotrasy z Kotešovej smerom na Hričovskú priehradu v dĺžke približne 7 kilometrov.

S výstavbou cyklotrasy začala krajská samospráva ešte vo februári tohto roka. Stavba začína na miestnej komunikácii na konci obce Kotešová, pokračuje popod pravý breh Hričovského kanála a vedie cez katastrálne územie obcí Svederník a Horný Hričov smerom k Hričovskej priehrade.

„Na spomínanom úseku je vybudovaná nová cyklotrasa, ktorá je vedená mimo zóny automobilovej dopravy,“ informuje Peter Mráz, vedúci oddelenia cyklodopravy a dopravných stavieb odboru dopravy ŽSK. V ďalšom úseku Hričovská priehrada – Považský Chlmec v dĺžke cca 3 kilometre je cyklotrasa vedená po existujúcich komunikáciách a dočasne riešená dopravným značením.

„Úsek medzi priehradným múrom na Hričovskej priehrade a Považským Chlmcom, ktorý je aktuálne riešený len dopravným značením, primárne po existujúcej ceste II/507 je len dočasnou záležitosťou. Spomínaný úsek je v štádiu projektovej prípravy a je navrhnutý kompletne mimo cesty II/507,“ upresňuje Mráz.

V Považskom Chlmci sa cyklotrasa napája na ďalšiu etapu Vážskej cyklotrasy, ktorej súčasťou je aj stavba cyklomostu v dĺžke 180 metrov ponad rieku Váh. Župa začne stavbu predmetného mosta realizovať začiatkom novembra 2022.

V smere od Kotešovej na Bytču sa cyklotrasa napája na ďalšie pripravované úseky Vážskej cyklotrasy, ktoré prepoja Žilinský kraj a Trenčiansky kraj. Tie by podľa hovorkyne ŽSK Evy Lacovej mohli ísť do realizácie v roku 2024. Víziou krajskej samosprávy je postupne prepojiť cyklodopravné úseky do komplexnej kostrovej cyklistickej siete. 

„Medzi ďalšie úseky Vážskej cyklotrasy, ktoré ŽSK projekčne pripravuje patria napr. úseky LipovecKrpeľany, RužomberokTurík, Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok a mnoho ďalších,“ doplnila Lacová. Stavba Vážskej cyklotrasy Kotešová – Považský Chlmec je financovaná z operačného programu IROP, v sume 1 047 442,22 € s DPH.

Prečítajte si viac: