Žilinská univerzita prináša do tréningu záchranných zložiek hologramy a zmiešanú realitu


Foto: Žilinská univerzita prináša do tréningu záchranných zložiek hologramy a zmiešanú realitu Foto: Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita prináša nové možnosti vzdelávania a tréningu budúcich príslušníkov záchranných zložiek či krízových manažérov. Novou pomôckou, ktorá umožní jednoduchšie vytváranie realistických scenárov mimoriadnych situácií, je aj zmiešaná realita.

Virtuálna, rozšírená a zmiešaná realita sú známe termíny najmä pre mladšiu generáciu, ktorá ich využíva predovšetkým na zábavu. Vzdelávacie inštitúcie vrátane žilinskej univerzity sa však snažia tieto moderné prostriedky preniesť aj do sveta edukácie. Už budúci semester bude preto prvý scenár vytvorený pre zmiešanú realitu a okuliare Hololens 2 použitý pri výučbe na fakulte bezpečnostného inžinierstva.

Vo štvrtok 6. októbra zorganizovala fakulta spoločne s partnermi z Nemecka, Litvy, Estónska, Česka a Cypru konferenciu, počas ktorej prebehlo testovanie rôznych scenárov krízových situácií vytvorených v rámci projektu FightARs. Zmiešaná realita ponúka možnosť bezpečne si vyskúšať záchranné akcie v život ohrozujúcich podmienkach za omnoho nižšiu cenu.

„Scenáre sa týkajú deaktivácie a vyslobodzovania z elektrického auta, riešenia úniku nebezpečnej látky z cisterny a poskytovania prvej pomoci. Pre oblasť záchranných služieb a krízového manažmentu sú tieto scenáre jedinečné, v tréningu sa však momentálne nepoužívajú,“ uviedla Adriana Valentovičová zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Počas konferencie bola učiteľom, študentom aj príslušníkom záchranných zložiek predstavená nová technológia, ktorá využíva hologramy na tvorbu realistických scén. Pri tréningových scenároch môžu študenti využívať obidve ruky, hlasové ovládanie, vzdialenú asistenciu a tiež zrkadlenie obrazovky, ktoré pomáha pri výučbe.

„Ďalším krokom je vytvorenie centier Excellentnosti, ktoré budú vytvorené na univerzitách vrátane FBI UNIZA. Veríme, že aj týmto projektom a jeho výsledkami prispejeme k prepojeniu moderných technológií a praktického tréningu, ktorý je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou,“ vysvetlila prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy Katarína Hollá.

Prečítajte si viac: