Žena našla v žilinskom parku peňaženku plnú peňazí, za svoj nález požadovala od polície finančnú odmenu


Foto: Žena našla v žilinskom parku peňaženku plnú peňazí, za svoj nález požadovala od polície finančnú odmenu Foto: Ilustračné/pixabay.com

Nálezkyňa vyššieho finančného obnosu sa rozhodla konať s cieľom zisku. Za svoju pomoc očakávala peňažnú odmenu. Polícia informovala o absurdnom prípade, ktorý sa odohral v žilinskom Parku Ľ. Štúra, vo svojom príspevku na sociálnej sieti.

Operačné stredisko žilinskej mestskej polície prijalo neobvyklý podnet na základe telefonického oznamu. „Hliadka po vyslaní na mieste našla ženu, ktorá mala pri sebe nález peňaženky s obsahom 1 136 eur. Keď sa však dozvedela, že mestská polícia nedáva za nález finančnú odmenu, odmietla vec vydať,“ vysvetlila nečakané konanie mestská polícia.

Nálezca má v takýchto prípadoch právo na nálezné, ktoré predstavuje 10 % z ceny nálezu. Právo na nálezné vzniká momentom odovzdania nájdenej veci vlastníkovi. Pokiaľ je vlastník neznámy, nálezné si môže nálezca nárokovať od štátu. To však až od momentu odovzdania veci príslušnému štátnemu orgánu.

Napätá situácia v tomto konkrétnom prípade na záver vyústila až do privolania štátnej polície, ktorá absurdné konanie nálezkyne ukončila, keďže na protiprávnosť uvedeného diania odkazuje aj Trestný zákon. Ten definuje zatajenie veci ako trestný čin voči majetku.

Kto si prisvojí cudziu vec malej hodnoty, ktorá sa dostala do jeho moci nálezom, omylom alebo inak bez privolenia oprávnenej osoby, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok,“ spresňuje zákon, podľa ktorého sa páchateľ uvedeného činu trestá väzbou na šesť mesiacov až 5 rokov.


Prečítajte si viac: