Žilinskí seniori sa zoznamovali s fungovaním Európskej Únie na súťaži Senior Európan 2022


Foto: Žilinskí seniori sa zoznamovali s fungovaním Európskej Únie na súťaži Senior Európan 2022 Foto: mesto Žilina

Informačné centrum Europe Direct Univerzitnej knižnice UNIZA v Žiline v spolupráci s mestom Žilina vyhlásilo počas septembra súťaž určenú všetkým aktívnym seniorom – Senior Európan 2022. Išlo o pilotný projekt, ktorý zatiaľ na Slovensku ešte nebol realizovaný.

Cieľom súťaže bolo umožniť aj cieľovej skupine starších ľudí zoznámiť sa s históriou, štruktúrou, možnosťami spolupráce a fungovaním Európskej únie. Súťaž pozostávala z troch kôl a riadila sa vopred schváleným štatútom. Do súťaže sa v prvom ročníku zapojili štyri denné centrá seniorov, počet zapojených tímov bol sedem a spolu súťažilo 25 senioriek.

„V príprave urobili veľký kus práce, naštudovali si európsku históriu, inštitúcie, zbierali informácie o európskom parlamente, predstaviteľoch Európskej únie a dozvedeli sa tiež veľa zaujímavostí o európskom spoločenstve, čo bolo vidieť aj na priebehu a výsledkoch súťaže,“ napísalo vedenie mesta na webovej stránke. 

Vyhodnotenie sa uskutočnilo na pôde Mestského úradu v Žiline v piatok 14. októbra. 

Prečítajte si viac: