Veľkokapacitné kontajnery budú do 23. októbra rozmiestnené v Starom Meste, Malej Prahe, Trnovom a na Rosinkách


Foto: Veľkokapacitné kontajnery budú do 23. októbra rozmiestnené v Starom Meste, Malej Prahe, Trnovom a na Rosinkách Foto: Ilustračné

Tohtoročný jesenný zber objemného odpadu na území mesta Žilina sa blíži ku koncu. Poslednou zastávkou veľkokapacitných kontajnerov sú mestské časti Staré mesto, Malá Praha, Trnové a Rosinky, kde budú umiestnené od utorka 18. októbra do nedele 23. októbra.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá a obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod.

Predmety, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu Žilinčania odovzdať do zberných dvorov v Považskom Chlmci, kde prijímajú aj zelený odpad alebo na Jánošíkovej ulici v Žiline. Zberné dvory sú správnou voľbou aj počas roka, kedy obyvateľom nie sú k dispozícii veľkokapacitné kontajnery.

Umiestnenie kontajnerov v mestských častiach:

Staré mesto

 • Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici) - neskôr presun na roh Bratislavskej a Sasinkovej
 • križovatka Ulice Daniela Krmana a Na Šefranici - neskôr presun na križovatku Murgašova a Stárkova
 • Na Sihoti
 • Hlboká cesta č. 28 - neskôr presun na sídlisko „Pod nemocnicou“
 • Hollého ulica č. 25 - neskôr presun na Šoltésovej ulicu č. 10
 • Revolučná ulica (chodník vedľa panelákov) - neskôr presun na križovatku ulíc M. R. Štefánika a Jána Milca
 • Klemensova ulica (začiatok ulice)
 • križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti „Mraziarňam“)

Malá Praha

 • križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanského ulice
 • križovatka Ulice Ambra Pietra a Suvorovovej ulice
 • križovatka Kollárovej ulice a Daxnerovej ulice - neskôr presun na Daxnerovu ulicu č. 1
 • Závodská cesta č. 60 (pri reštaurácii „Gastro Novum“)

Rosinky

 • Majerská ulica
 • Brezová ulica č. 56 - 59
 • spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrežnej ulice

Trnové

 • Magočovská ulica (konečná MHD) 
 • Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obchode)
 • Nový Domov (zástavka MHD Rakové)
 • Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku)
 • Cintorínska ulica (pri cintoríne)

Prečítajte si viac: