Žilinská župa posilní svoju transparentnosť členstvom v medzinárodnej platforme Iniciatíva pre otvorené vládnutie


Foto: Žilinská župa posilní svoju transparentnosť členstvom v medzinárodnej platforme Iniciatíva pre otvorené vládnutie Foto: Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj chce aj naďalej pracovať na posilňovaní hlavných princípov otvoreného vládnutia –  transparentnosti, participácie a zúčtovateľnosti. Úspešným krokom k týmto cieľom sa stal vstup župy do medzinárodnej platformy pre miestne a regionálne samosprávy pod názvom Iniciatíva pre otvorené vládnutie - Open Government Partnership Local (OGP Local) v utorok 4. októbra.

Žilinská župa sa pritom stala prvým krajom, ktorý sa do OGP zapojil. „Veľmi vítame, že Žilinský kraj rozšíril rady Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorá vďaka tomu na Slovensku pokrýva všetky úrovne vládnutia – od národnej, cez regionálnu až po miestnu,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. 

Medzinárodné partnerstvo OGP Local, ktoré vzniklo v roku 2011 a postupne preniká do celého sveta, aktuálne tvorí 77 národných a 106 miestnych vlád a tisícky organizácií občianskej spoločnosti. Slovensko sa k iniciatíve pre otvorené vládnutie pridalo ako jedna z prvých členských krajín ešte v zakladateľskom roku. Spolu so ŽSK pristúpilo ďalších 29 samospráv napríklad zo Španielska, Írska, či Brazílie.

Zapojenie kraja do Iniciatívy pre otvorené vládnutie je prirodzeným pokračovaním Politiky otvorenosti ŽSK, ktorú sme schválili vlani a vieme na ňu nadviazať. Od začiatku je našim cieľom otvárať kraj ľuďom a zvyšovať verejnú kontrolu,“ vysvetlila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, ktorá dodáva, že najbližšie kroky Žilinského samosprávneho kraja budú viesť k príprave prvého akčného plánu.