FOTO: Jeden z najnáročnejších projektov cyklotrás na Slovensku, ktorý vedie do Terchovskej doliny, už ukončili


FOTO: Jeden z najnáročnejších projektov cyklotrás na Slovensku, ktorý vedie do Terchovskej doliny, už ukončili
Galéria: 9 fotiek
Foto: OOCR Malá Fatra

Dnes 5. októbra v dopoludňajších hodinách bola za prítomnosti zástupcov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR MF), mesta Žilina, Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a Nadácie Kia Slovakia slávnostne odovzdaná stavba cyklomagistrály Terchovskej doliny, ktorá na viac ako 23 kilometroch spája celkovo deväť katastrálnych území v smere zo Žiliny do Terchovej. 

Mikroregión Terchovská dolina má výborné predpoklady pre rozvoj cyklotrás. Svojou rozmanitosťou územia, zachovaným prírodným kultúrnym a historickým bohatstvom ma veľmi dobré podmienky pre rozvoj cestovného ruchu,“ povedal žilinský primátor a predseda OOCR Malá Fatra Peter Fiabáne.

Finančné prostriedky vo výške 6,3 milióna eur získala OOCR z Integrovaného regionálneho operačného programu. Na projekt vynaložila od roku 2014 financie vo výške 350-tisíc eur. Významnú časť z nich zabezpečilo mesto Žilina, ktoré zároveň podporilo projekt v jeho začiatkoch spolu s Tepličkou nad Váhom, Nededzou, Gbeľanmi, Krasňanmi, Strážou a Terchovou.

Cyklomagistrálu ako významný projekt cyklodopravnej trasy v Terchovskej doline podporil aj Žilinský samosprávny kraj sumou 100-tisíc eur a 30-tisíc eur krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj. Aj napriek tomu, že cez obec Belá prechádza najdlhší úsek cyklochodníka a bolo tam vybudovaných najviac mostov, obec spolu s Lysicou a Varínom projekt finančne nepodporila.

Významným partnerom v projekte bola aj Nadácia Kia Slovakia, ktorá sa na financovaní podieľala sumou viac ako 310-tisíc eur. „Sme radi, že Nadácia Kia Slovakia sa mohla stať finančným partnerom cyklomagistrály, ktorá prispeje k bezpečnému a ekologickému dochádzaniu obyvateľov, rozšíri možnosti cyklistiky a podporí cestovný ruch v krásnom prostredí Terchovskej doliny,“ povedal správca Nadácie Kia Slovakia Tomáš Kováč.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Cyklomagistrála by mala predovšetkým odbremeniť frekventovanú cestu od nebezpečných stretov. Jej hlavná trasa prechádza cez obce Belá, Lysica, Stráža, Krasňany, Varín. Vedľajšia trasa smeruje z Varína, cez Gbeľany, Nededzu až do Tepličky nad Váhom. Súčasťou je aj prepojovacia trasa v rámci obce Koňhora, bez ktorej by sa vzhľadom k plánovanému obchvatu obce Krasňany cyklisti idúci po vedľajšej trase nemohli napojiť na hlavnú trasu.

V rámci úseku hlavnej vetvy sa postavilo 10 veľkých mostov a sedem menších mostných konštrukcií. Mosty sú z drevených lepených nosníkov a deväť mostov je aj prestrešených. Navrhnuté sú s prvkami tradičnej miestnej ľudovej architektúry a tak, aby svojou architektúrou zapadli do prostredia krajiny,“ upresnil Peter Chrapčiak z predstavenstva OOCR Malá Fatra.

S prípravami na vybudovanie cyklomagistrály sa začalo už v marci 2014. „Pri samotnej príprave cyklomagistrály bolo potrebné vyriešiť veľké množstvo vlastníckych vzťahov, pri rôznych druhoch vlastníkov, napríklad fyzické osoby, urbárske spoločenstvá, firmy, štátne podniky, čo je vo výsledku viac ako 80 uzatvorených zmlúv v deviatich katastrálnych územiach,“ doplnil Peter Chrapčiak.Prečítajte si viac: