Budatínsky rínok ukončí hlavnú sezónu zaujímavým programom a prehliadkami


Foto: Budatínsky rínok ukončí hlavnú sezónu zaujímavým programom a prehliadkami
Galéria: 7 fotiek

Remeselný jarmok, koncerty, komentované prehliadky, tvorivé dielne, divadlo a mnoho ďalších aktivít čaká návštevníkov na Budatínskom rínku. Obľúbené podujatie, ktorým sa končí hlavná sezóna v areáli Budatínskeho hradu sa bude konať v sobotu 15. 10. 2022 po dvojročnej prestávke.

Keďže Považské múzeum oslavuje 80. výročie svojho vzniku a počas celého roka sa konalo viacero podujatí spojených s týmto jubileom, výnimkou nebude ani Budatínsky rínok.

„Práve na tomto podujatí predstavíme časovú kapsulu, ktorá bude odkazovať na aktuálnu situáciu nielen v múzeu, ale aj v celospoločenských súvislostiach. Textovú časť kapsule bude dopĺňať zoznam zamestnancov múzea, ale aj súčasná tlač a niekoľko drobných artefaktov. Kapsulu uložíme po podujatí do veže. Veríme, že nám poslúži na nadviazanie komunikácie s budúcnosťou a jej objavitelia budú naopak potešení pozdravom z minulosti,“ približuje riaditeľ Považského múzea Michal Jurecký.

Areál hradu otvorí svoje brány o 10.00. V parku nájdu návštevníci pestrý výber remeselných stánkov, tvorivé dielne zamestnancov Považského múzea, so zoskupením Čarovná moc prírody nahliadnu do života sovičiek a v projekte Výtvarné umenie súčasťou nás spoznajú tvorbu viacerých umelcov. Do programu sa zapojí aj Krajská knižnica v Žiline s aktivitou Fazuľky a knižnica na jarmoku, ktorej súčasťou bude beseda so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou.

Galéria: 7 fotiek

Krajská hvezdáreň v Žiline ponúkne záujemcom planetárium i komentované pozorovanie Slnka. Svoju činnosť predstavia stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a podujatie podporí tiež Sekcia mládeže ŽSK. 

Areál hradu otvorí svoje brány o 10.00. V parku nájdu návštevníci pestrý výber remeselných stánkov, tvorivé dielne zamestnancov Považského múzea, so zoskupením Čarovná moc prírody nahliadnu do života sovičiek a v projekte Výtvarné umenie súčasťou nás spoznajú tvorbu viacerých umelcov.

Do programu sa zapojí aj Krajská knižnica v Žiline s aktivitou Fazuľky a knižnica na jarmoku, ktorej súčasťou bude beseda so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou. Krajská hvezdáreň v Žiline ponúkne záujemcom planetárium i komentované pozorovanie Slnka. Svoju činnosť predstavia stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a podujatie podporí tiež Sekcia mládeže ŽSK.

Galéria: 7 fotiek

Vstup do areálu hradu bude možný len s platnou vstupenkou, ktorú si návštevníci kúpia priamo na mieste. Za základný lístok zaplatia 4 eurá, zľavnený bude stáť 2 eurá, deti do 3 rokov majú vstup zadarmo. Na prehliadku hradu je možné ísť s platným lístkom z podujatia so zľavou. Parkovisko pred areálom hradu bude pre verejnosť uzatvorené, návštevníci môžu parkovať na dočasnom parkovisku na Dolnej ulici v Budatíne. Viac informácií nájdu záujemcovia na www.pmza.sk.

Hlavný program - Pódium v areáli hradu

 • oficiálne otvorenie podujatia a príhovory o 13.00
 • V8 band o 13.30 
 • predstavenie O poštárovi Vincovi – divadlo Féder Teáter o 15.00
 • Funny Fellows a Csongor Kassai o 16.15
 • Korben Dallas o 18.00 

Sprievodný program - Park od 10:00 hod.

 • remeselný jarmok 
 • tvorivé dielne zamestnancov Považského múzea
 • prezentácia stredných odborných škôl 
 • Výtvarné umenie súčasťou nás – predstavenie tvorby umelcov
 • Čarovná moc prírody – spoznávanie života sovičiek 
 • komentované pozorovanie Slnka, nafukovacie sféry Mesiaca a Marsu – Krajská hvezdáreň v Žiline 

Hrad od 10.00 do 16.30 (vstupy každých 45 minút)

 • sprevádzané prehliadky so scénkou O krásnej Kataríne 

Kaplnka

 • Fazuľky a knižnica na jarmoku – beseda so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou a tvorivé dielne – Krajská knižnica v Žiline o 10.00 a 11.30
 • komentovaná prehliadka výstavy Tak trochu z Cont-Artu o 12.00 

Pódium v areáli hradu

 • Planetárium – Krajská hvezdáreň v Žiline o 10.00 a 10.45


Miesto: Budatínsky hrad
Dátum: 15.10.2022 - 10:00    20:00
Prečítajte si viac: