Mesto Žilina zrekonštruovalo ďalšiu materskú školu, podľa primátora sa tým zvýšila jej kapacita


Foto: Mesto Žilina zrekonštruovalo ďalšiu materskú školu, podľa primátora sa tým zvýšila jej kapacita Foto: Mesto Žilina

V uplynulých dňoch mesto Žilina ukončilo rekonštrukciu v Materskej škole Andreja Kmeťa v Žiline, ktorej hlavným cieľom bolo znížiť energetickú náročnosť budovy a interiérovými úpravami zlepšiť podmienky v škole. Stavebné práce za viac ako 240-tisíc eur samospráva financovala z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu.

MŠ Andreja Kmeťa v súčasnosti navštevuje celkom 156 detí. V minulom školskom roku bolo z hlavnej budovy dočasne presťahovaných do náhradných priestorov Základnej školy Jarná 74 detí, zvyšní škôlkari navštevovali elokované pracovisko školy na Hollého ulici.

„V priebehu posledných troch rokov sa vďaka rekonštrukciám a obnovám výrazne zvyšujú kapacity žilinských mestských škôlok. Modernizáciou sa zlepšuje zázemie v školách, čo má iste vplyv aj na to, ako sa v nich deti či pedagógovia cítia,“ podotkol primátor mesta. 

Mesto Žilina aktuálne spravuje 20 materských, osem základných škôl a šesť základných škôl s materskými školami. Do materských škôlok nastúpilo v aktuálnom školskom roku celkom 2 360 škôlkarov, z nich 824 navštevuje povinné predprimárne vzdelávanie. 

Žilinských škôlkarov privítali zrekonštruované priestory aj v iných materských školách. Modernizáciou interiéru MŠ Bajzova 9 sa zvýšila jej kapacita o 24 miest. Nadstavbou prešla i ZŠ s MŠ Školská 49 v Závodí, kde sa vytvorili dve triedy pre 33 detí.

Rozsiahla rekonštrukcia aktuálne čaká MŠ Námestie Janka Borodáča 6, kde sa zníži energetická náročnosť budovy a rozšíri sa o 24 miest. Aktuálne sa uskutočňujú rekonštrukčné práce za viac ako 430-tisíc eur na ZŠ s MŠ v Bytčici, vďaka čomu sa zníži energetická náročnosť budovy.


Prečítajte si viac: