Žilinská Univerzita tretieho veku slávnostne otvorila svoje brány pre starších učiacich už 27-krát


Foto: Žilinská Univerzita tretieho veku slávnostne otvorila svoje brány pre starších učiacich už 27-krát Foto: Žilinská univerzita v Žiline

V Aule DATALAN Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) za prítomnosti nového rektora, prof. Ing. Jána Čelka, CSc., primátora Žiliny, Mgr. Petra Fiabáneho a riaditeľky odboru celoživotného vzdelávania, Mgr. Moniky Korkošovej slávnostne otvorili vo štvrtok 29. septembra 27. akademický rok pre starších učiacich vo veku 45 a viac. 

Univerzita tretieho veku pripravila 14 jedno-, dvoj- a trojročných vzdelávacích programov pre 367 študentiek a študentov, z toho pre 306 študentov a študentiek prvých ročníkov vo všetkých svojich miestach vzdelávania,“ uviedla Adriana Valentovičová zo žilinskej univerzity.

Akademický rok odštartoval v Žiline, ale aj v pobočkách v Považskej Bystrici a v Čadci, ktorej otvorenia sa v priestoroch Mestského úradu v Čadci zúčastnilo 40 študentiek a študentov spolu s primátorom Mesta Čadca, Ing. Milana Guru. 

Unikátna univerzita ponúka zaujímavé spektrum vzdelávacích programov, na ktoré je ešte stále možné sa prihlásiť. Voľnými programami sú napríklad Pamiatky UNESCO, Život a tradície predkov, Ako sa nestratiť v labyrinte dejín, Dejiny Slovenska či Dejiny Žiliny. Viac informácii môžu záujemcovia nájsť na oficiálnom webe Univerzity tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline (U3V ÚCV UNIZA).

Univerzita tretieho veku pulzuje profesijnými príbehmi a hodnotnými témami prednášok jej lektorov a zároveň rozmanitými životnými príbehmi jej študentiek a študentov,“ uviedla PhDr. Ľubica Mindeková z U3V ÚCV UNIZA, ktorá dodala, že víziou univerzity je pokračovanie v dobrovoľníctve a budovanie partnerstva v rámci Žilinského kraja.

Dobrovoľnícke aktivity predstavujú predovšetkým medzigeneračné workshopy so žiakmi základných a stredných škôl, kde dochádza k odozvdaniu životných múdrostí a poznatkov smerom ku mladším ročníkom.

Prečítajte si viac: