V Žiline vznikajú čierne skládky, náklady za ich odstraňovanie sa premietajú do poplatku za komunálny odpad


Foto: V Žiline vznikajú čierne skládky, náklady za ich odstraňovanie sa premietajú do poplatku za komunálny odpad

V priebehu uplynulého týždňa redakciu Žilinak.sk upozornil čitateľ na vznik čiernej skládky na žilinskom sídlisku Hájik. Pred bytovým domom sa okrem bežného komunálneho odpadu totiž nachádzal aj veľkorozmerný odpad, ktorý by občania mali vyvážať na zberný dvor. 

Skládky sú dlhodobým problémom mesta a vznikajú nedisciplinovanosťou a ľahostajnosťou občanov v spôsobe nakladania s odpadom. Podľa hovorcu mesta Žilina Vladimíra Miškovčíka musí nahromadený objemný odpad popri stojiskách kontajnerov odstraňovať mesto prostredníctvom oddelenia údržby a servisu. 

„Snažíme sa odstraňovať malé vznikajúce skládky a predchádzať ich zväčšovaniu. Ľudia si mnohokrát neuvedomujú, že odstraňovanie skládok zvyšuje náklady na likvidáciu odpadov a aj táto položka sa premieta do poplatku za komunálny odpad,“ uviedol hovorca. 

Mesto bojuje s čiernymi skládkami už niekoľko rokov. Vzniknuté skládky sú vždy zdokumentované v teréne a samospráva následne vyzve vlastníka pozemku na odstránenie odpadu vo vopred určenej lehote. Tá býva spravidla približne 10 dní od doručenia výzvy.

„V prípade, že sa odpad nachádza na mestskom pozemku, zisťuje sa pôvodca. Ak nie je zistený pôvodca, tak náklady na odstránenie znáša mesto,“ doplnil Miškovčík. Výnimka platí jedine v prípade nebezpečného odpadu, vtedy odstránenie zabezpečuje okresný úrad. 

Hovorca zároveň potvrdil, že pri bežnom vývoze odpadu mesto Žilina problém neeviduje. Pri kampaňovom zbere však vznikajú problémy s umiestňovaním odpadu mimo kontajnerov. Občania taktiež veľakrát nerešpektujú druhy odpadov, ktoré do kontajnerov patria alebo nepatria. V takomto prípade odpad dotrieďuje zberová spoločnosť. 


Prečítajte si viac: