Na Mostnej ulici v Žiline došlo k veľkej zmene organizácie dopravy, pribudla aj značka STOP


Foto: Na Mostnej ulici v Žiline došlo k veľkej zmene organizácie dopravy, pribudla aj značka STOP

Na žilinskom okruhu sa počas víkendu udialo niekoľko zmien v organizácii automobilovej dopravy. V smere jazdy od okružnej križovatky Rondel na Bratislavu a Čadcu sa tri jazdné pruhy zbiehajú do jedného. V tomto úseku pribudla aj nová značka STOP, ktorá prikazuje dávať prednosť všetkým autám idúcim z okružnej križovatky. Doprava vedená popod Rondel má voľný prejazd.

O niekoľko desiatok metrov ďalej sa jeden jazdný pruh opäť rozdeľuje na dva, pričom pravý je vyhradený výlučne na odbočovanie do ulice Martina Rázusa. Ľavý pruh slúži na plynulú jazdu smerom na Čadcu a Bratislavu. Na zmeny upozorňujú dočasné zvislé aj vodorovné dopravné značky. Jazdné pruhy v križovatke sú oddelené dočasnými mobilnými zvodidlami.

Odbočovanie z ulice Martina Rázusa na cestu prvej triedy v smere Bratislava a Čadca je odteraz možné bez zastavenia na značke STOP. Pravý jazdný pruh je tu taktiež vyhradený na plynulé napojenie na cestu prvej triedy I/60.

Dočasná zmena organizácie dopravy na Mostnej ulici v Žiline

Prečítajte si viac: