Montážne práce na lávke na Vlčincoch neutíchajú, dokončiť by ju mali najneskôr v priebehu novembra


Foto: Montážne práce na lávke na Vlčincoch neutíchajú, dokončiť by ju mali najneskôr v priebehu novembra

V súčasnosti na Obchodnej ulici v Žiline vyrastá nová lávka pre peších a chodcov. V súvislosti s jej montážou vyšlo na povrch niekoľko otázok, ktoré zodpovedala poslankyňa za mestskú časť Vlčince Iveta Martinková Staníková v príspevku na sociálnej sieti.

Podľa jej slov je nová koštrukcia z ocele a pred samotným osadením prešla dvojfázovým procesom ochrany pred vonkajšími vplyvmi. Išlo o metalizáciu, teda aplikáciu vrstvy zinku a hliníka a následne aplikáciu odolného náterového systému do prostredia, ktoré je klasifikované ako prostredie s vysokou koróznou agresivitou (C4).

Čo sa týka dokončenia, robí sa maximum pre to, aby bola lávka dokončená ku kolaudačnému konaniu v krátkom čase. Na dokončenie zostáva ešte cca 40 dní, ale je snaha, aby to bolo skôr,“ uviedla poslankyňa, ktorá dodáva, že protišmykový pochôdzny povrch bude identický ako na vybudovanej lávke Brodno - Vranie.

Na stavbe v súčasnosti pracujú stavbári, ktorí zhotovia prístupy na lávku, pričom strojári medzitým pristúpili ku kompletizáciu zábran k montáži vo svojej dielni. Na dokončovaní zábran a výplní majú podľa slov poslankyne pokračovať od 3. októbra. 

Lávka bude sprístupnená až po kolaudačnom konaní a vydaní kolaudačného rozhodnutia. Činnosti spojené s kolaudáciou nie sú v našej kompetencií a zabezpečuje ich investor, ktorým je mesto Žilina,“ doplnila Martinková Staníková.


Prečítajte si viac: