Mesto Žilina poskytlo súkromnej firme dotáciu 1000 eur na nákup dvoch kvetináčov s drevinou


Foto: Mesto Žilina poskytlo súkromnej firme dotáciu 1000 eur na nákup dvoch kvetináčov s drevinou

Mesto Žilina prispelo súkromnej firme na nákup dvoch okrasných kvetináčov s drevinou. Dotácia bola poskytnutá z Pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach. Poskytnutie príspevku potvrdzuje aj zverejnený dokument v elektronickej správe mesta.

Tie by mali slúžiť poslancom príslušnej mestskej časti na podporu aktivít uskutočňovaných v mestskej časti, ktoré prispievajú k zveľaďovaniu a rozvoju potenciálu jej obyvateľov v športovej, zdravotnej, sociálnej a komunitnej oblasti, ako aj v oblasti životného prostredia, čistoty a ekológie. 

Dva kusy vzrastlých okrasných stromov nachádzajúcich sa na ulici Bôrická cesta pred Business Centrom v mestskej časti Bôrik sú osadené v dvoch exteriérových kvetináčoch.

Žiadateľom bola spoločnosť Pintado, s. r. o., ktorej podľa zmluvy o dotácii uzavretej 27. mája tohto roka prispelo mesto Žilina na ich nákup sumou 1000 eur. „Výška finančných prostriedkov je limitovaná pridelenými finančnými prostriedkami v rozpočte na príslušný kalendárny rok,“ uviedol Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline.

O pridelení dotácie z pohotovostného fondu rozhodujú poslanci príslušnej mestskej časti. V tomto prípade však podľa žilinského viceprimátora Vladimíra Randu rozhodovali poslanci z volebného obvodu č. 3 (Solinky) a nie z obvodu č. 2 (Bôrik, Hliny V - VIII, Malá Praha).

Aktualizácia 28. septembraPrečítajte si viac: