Hasiči vyslobodzovali osobu uväznenú vo vozidle a hasili požiar automobilu pred strednou školou v Žiline


Foto: Hasiči vyslobodzovali osobu uväznenú vo vozidle a hasili požiar automobilu pred strednou školou v Žiline Foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Učitelia zo šiestich krajín sveta mali začiatkom tohto mesiaca jedinečnú možnosť pozorovať žilinských hasičov pri riešení rôznych mimoriadnych a život ohrozujúcich situácií. Ukážky vyslobodzovania osôb zakliesnených v poškodených vozidlách či hasenia horiaceho automobilu boli pripravené v spolupráci so žilinskou univerzitou a uskutočnili sa v areáli Strednej školy požiarnej ochrany MV SR v Žiline.

Ukážka bola súčasťou univerzitného projektu s názvom „I will survive!“ Cieľom projektu je zvýšiť povedomie bežných študentov, ako aj žiakov so špeciálnymi potrebami, o správnych postupoch a správaní počas núdzových situácií. Podľa univerzity sa študenti na bežnej výučbe nedostávajú k vedomostiam o tom, ako zvládať takéto udalosti a zároveň pomáhať ostatným.

„Ukážky si pozreli učitelia z Chorvátska, Malty, Talianska, Rumunska, Litvy a Turecka, počas ktorých boli oboznámení s postupmi a činnosťami pri vyslobodzovaní a záchrane osôb pri dopravnej nehode, pri hasení požiaru automobilu, výcviku v ohňovom trenažéri ,Jakub Fire’ a výcviku v protiplynovom výcvikovom stredisku,“ uviedol Hasičský a záchranný zbor v príspevku na sociálnej sieti.

Prečítajte si viac: