Žilinská župa rieši vodozádržné opatrenia pre Rajčanku, v parku Drienová bolo podpísané memorandum o spolupráci


Foto: Žilinská župa rieši vodozádržné opatrenia pre Rajčanku, v parku Drienová bolo podpísané memorandum o spolupráci Foto: Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) podpísal v Bioklimatickom parku Drienová v piatok 23. septembra memorandum o spolupráci s Občianskym združením Ekoenergia, spoločnosťou Kofola a.s. a Občianskym združením MVO Ľudia a voda. Strany sa dohodli na kooperácii pri implementácii pilotných riešení zadržiavania vody v hornom povodí rieky Rajčanky.

Rok 2022 poukázal na skutočnosti, ktoré sa prejavili extrémnym znížením prietoku našich riek. Povodie rieky Rajčanka patrilo medzi toky najpostihnutejšie suchom. V Rajeckej doline však regionálni partneri vnímajú už dlhšiu dobu, že daný stav predstavuje ohrozenia a je nevyhnutné okamžite pristúpiť k reálnym riešeniam ochrany povodia,“ uviedla hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.

Súčasťou spolupráce budú aj pracovné stretnutia a konzultácie. Pilotné riešenia vodozádržných opatrení boli realizované v júli tohto roka a svoju funkčnosť preukázali pri väčších zrážkach už na konci uvedeného mesiaca. K ďalším krokom sa má pristúpiť ešte tento a budúci rok, pričom odborné práce budú vedené expertom na riešenia vody, sucha a klimatických zmien Michalom Kravčíkom a o súčinnosť budú požiadané aj obce povodia Rajčanky.

Táto aktivita je prvou, ktorá sa venuje adaptácií na zmenu klímy. Viacero expertov sa podieľalo na vypracovaní stratégie „Ozdravenie klímy Žilinského kraja,“ ktorá poukazuje na riešenia ochrany klímy – pilotné riešenia ochrany vôd, zadržiavanie vody v krajine, boj proti suchu a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v regióne,“ uviedla županka Erika Jurinová.


Prečítajte si viac: