VIDEO: Žltý Anjel nesúhlasí s opatrnosťou hasičov pri horiacej cisterne v Žiline, ktorá obmedzila dopravu


Foto: VIDEO: Žltý Anjel nesúhlasí s opatrnosťou hasičov pri horiacej cisterne v Žiline, ktorá obmedzila dopravu

V utorok 23. augusta došlo na Košickej ulici v Žiline k náhlemu vznieteniu zadnej časti nákladného vozidla prevážajúceho chemickú látku. Bezpečnostné zložky na celý deň úplne uzatvorili nebezpečný úsek komunikácie I/18, čím výrazne obmedzili cestnú dopravu medzi Žilinou a Martinom. Premávka bola čiastočne obnovená v stredu 24. augusta v ranných hodinách.

K odstráneniu následkov nehody a úplnému obnoveniu dopravy však došlo až vo štvrtok 25. augusta krátko po polnoci. Dôvodom bola podľa hasičov nutnosť prečerpania náplne cisterny pred odtiahnutím vozidla, ako aj dodržiavanie ďalších bezpečnostných opatrení. Toto zdržanie a následný dopad na dopravu v okolí Žiliny vyvolal zmiešané reakcie verejnosti.

K situácii sa krátko po udalosti na sociálnej sieti kriticky vyjadril Marián Ürge z asistenčnej služby Žltý Anjel Assistance, ktorý uverejnil video s názvom „Zbytočný teror motoristov v Žiline a celého tranzitu.“ V ňom popísal svoj nesúhlas so zdĺhavým riešením Hasičského a záchranného zboru.

„Treba povedať, že tieto cisterny sú dvojkomorové alebo dvojplášťové, kde tá ochrana je dosť veľká a po tomto celom zásahu už sa nemalo nič stať, ani sa teda nestalo, a podľa mňa tam nehrozil ani výbuch. Je pre mňa nevysvetliteľné, načo tam ešte bola tá šaškáreň dva dni,“ uviedol M. Ürge.

V deň požiaru bola údajne oslovená partnerská firma Žltého Anjela sídliaca v Sučanoch, ktorá ponúkla odtiahnutie poškodeného návesu mimo frekventovanej komunikácie bez prečerpania cisterny. Ich služby však mali odmietnuť nielen hasiči, ale aj majiteľ prepravnej spoločnosti z Maďarska, ktorému patril kamión.


„Podľa informácií, ktoré máme, tak krajský riaditeľ polície urobil maximum, aby sa to odpratalo, kde požiadal o to aj ministerstvo vnútra, ale hasiči to zakázali, že majú obavy, aby sa to nevznietilo. Podľa mňa a pri tých skúsenostiach ktoré máme, už by sa tomu nič nestalo, pretože keď to nebuchlo vtedy, keď to intenzívne horelo, tak po zahasení a urobení tých úkonov, ktoré sa urobili, už sa absolútne nič nemohlo stať,“ skonštatoval Marián Ürge.

Hasičský a záchranný zbor celú situáciu vysvetľuje

V súvislosti s kritikou na postupy sme oslovili zasahujúce záchranné zložky. Na obvinenia reagoval Karol Kántor z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline. Informácie vo zverejnenom videozázname podľa neho nezohľadňujú potrebné bezpečnostné opatrenia, ktoré museli hasiči vykonať, aby nedošlo k ohrozeniu obyvateľstva. Chemická látka, ktorú maďarské nákladné vozidlo prevážalo, mohla prudko reagovať s vodou.

O náročnosti zásahu a jednotlivých úkonoch informoval ešte v auguste vrchný inšpektor Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline.

Žltý Anjel sa vo videu taktiež pýtal na to, z akých prostriedkov bolo financované odstránenie poškodenej cisterny. Marián Ürge zároveň vyzval krajského riaditeľa HaZZ v Žiline, aby práce vyúčtovali maďarskému prepravcovi. 

K zneužitiu záchranných zložiek nedošlo

Podľa Karola Kántora však neboli sily ani prostriedky Hasičského a záchranného zboru použité pri naložení cisterny žiadnym spôsobom zneužité. Naopak, ich využitie bolo nutné s ohľadom na hrozbu, ktorú predstavoval možný únik chemickej látky pri manipulácii s návesom, nakoľko cisternu nebolo možné prečerpať bez zostatkového množstva nebezpečnej látky. Kántor taktiež poprel tvrdenie, že by došlo k rozporu hasičov a Policajného zboru Slovenskej republiky.

„Počas uvedeného zásahu nedošlo k žiadnym rozporom. Vyslaná jednotka Polície vykonala potrebné opatrenia podľa pokynu veliteľa zásahu. Veliteľ zásahu je jedným z najskúsenejších hasičov a jeho rozhodnutie o manipulovaní s cisternou až do príchodu odborných pracovníkov prepravnej spoločnosti bolo správne,“ uviedol za žilinských hasičov Karol Kántor.


Prečítajte si viac: