V Žiline bolo požívanie alkoholu na verejnosti v ranných hodinách legálne, nové nariadenie to zmení


Foto: V Žiline bolo požívanie alkoholu na verejnosti v ranných hodinách legálne, nové nariadenie to zmení Foto: Ilustračné foto/pixabay.com

Podávanie a požívanie alkoholických nápojov na väčšine verejne dostupných miest bude v Žiline zakázané nepretržite po celý rok. V pondelok 19. septembra o tom rozhodli poslanci, ktorí počas zasadnutia mestského zastupiteľstva odhlasovali nové všeobecne záväzné nariadenie o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov.

Zákon z roku 1996, ktorý riešil aj zneužívanie alkoholických nápojov, umožňoval samosprávam alkohol na verejnosti obmedziť len v určenom časovom rámci. Žilinčania mohli preto od 8:00 hod. do 10:00 hod. ráno piť na verejnosti legálne. Návrh nového nariadenia, ktoré vypracoval náčelník Mestskej polície Žilina Peter Mišejka, reaguje na novelu zákona z roku 2013, ktorá dovoľuje obciam a mestám zaviesť úplný zákaz požívania a podávania alkoholických nápojov na verejnosti.

„Táto iniciatíva vychádza z našich negatívnych skúseností v meste Žilina. Počas hliadkovacej činnosti boli zaznamenané negatívne javy v súvislosti s konzumáciou alkoholických nápojov zrovna v čase od 8:00 do 10:00 hod. v blízkosti školských zariadení, na lavičkách, v parkoch, takisto v blízkosti obchodov. Vytváralo to negatívny dojem pre návštevníkov nášho mesta a rušilo to pozitívny obraz verejného poriadku v našom meste,“ vysvetlil Peter Mišejka.Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejnosti je podľa primátora Žiliny Petra Fiabáne namierený najmä voči problémovým občanom a osobám bez domova. Tí majú podľa príslušníkov mestskej polície využívať toto krátke časové okno na nekontrolovanú a bujarú konzumáciu alkoholu, ktorá následne znemožňuje rozumnú a zmysluplnú komunikáciu či usmernenie strážcami poriadku.

„Tak ako všade, platí aj tu, že zákaz nestačí, potrebujeme v tomto pomôcť aj od občanov, aby nahlasovali tieto veci. Naozaj je to veľmi ťažké, aj s ľuďmi bez domova, s niektorými sa dá rozprávať a dá sa to riešiť, no s niektorými je to veľmi náročné. Niekedy sú slušné posedenia aj v lesoparku, kde ľudia síce požívajú alkoholické nápoje, ale je to úplne bezkonfliktné a bezproblémové, takže aj od mestskej polície sa očakáva určitá diferenciácia výšky tých priestupkov,“ uviedol Peter Fiabáne počas zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Nové všeobecne záväzné nariadenie zakazuje požívanie alkoholických nápojov na vyhradených miestach, ktoré sú označené modrou farbou na obrázku nižšie. Zákaz sa nevzťahuje na stále ani sezónne pohostinské a reštauračné zariadenia. Alkohol sa aj naďalej smie podávať a požívať na verejných podujatiach a akciách organizovaných s účasťou mesta Žilina.

Verejne prístupné miesta podľa VZNSprávy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu