Na pamätný deň obetí holokaustu sa Ulica Dr. Jozefa Tisu symbolicky premenovala na Antifašistickú ulicu


Foto: Na pamätný deň obetí holokaustu sa Ulica Dr. Jozefa Tisu symbolicky premenovala na Antifašistickú ulicu Foto: Facebook/Lenka Tichakova

Deviaty september je na celom Slovensku pamätným dňom obetí holokaustu a rasového násilia. V tento deň v roku 1941 Slovenský štát ratifikoval takzvaný Židovský kódex, na základe ktorého boli osoby spĺňajúce definíciu Žida pozbavené viacerých základných práv.

V tom čase bol prezidentom Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso, po ktorom je pomenovaná aj jedna z ulíc v obci Varín neďaleko Žiliny. Ide o jediný prípad na Slovensku, v ktorom má samospráva ulicu nesúcu meno niekdajšieho prezidenta. Pomenovanie dostala už v roku 1993. 

Viacero Varínčanov však verejne vyhlásilo svoj nesúhlas s názvom ulice. V pamätný deň obetí holokaustu bola preto Ulica Dr. Jozefa Tisu premenovaná aspoň symbolicky na “Antifašistickú ulicu”. Iniciátori zhotovili aj papierovú tabuľu, ktorú pripevnili na stĺp elektrického vedenia. 

O zmene názvu ulice hlasovali poslanci Obecného zastupiteľstva vo Varíne koncom júla tohto roka. Prokurátor generálnej prokuratúry podal protest, v ktorom žiadal zrušiť alebo zmeniť Všeobecne záväzné nariadenie obce o názvoch ulíc, pretože odporuje zákonu a uráža náboženské cítenie. Za vyhovenie protestu však hlasovala len jedna poslankyňa.

Ulica Dr. Jozefa Tisu preto nesie jeho meno aj naďalej. Predpokladá sa, že prokurátor podá obžalobu a o veci rozhodne Správny súd. V opačnom prípade sú Varínčania pripravení rozhodnúť o zmene názvu ulice v referende so zatiaľ nešpecifikovanou otázkou. 


Prečítajte si viac: