V Liptovskom Mikuláši otvárajú nový učebný odbor odborný asistent. Do prvého ročníka prijali 20 uchádzačov


Foto: V Liptovskom Mikuláši otvárajú nový učebný odbor odborný asistent. Do prvého ročníka prijali 20 uchádzačov

V Žilinskom kraji sa otvára prvý ročník nového učebného odboru – odborný opatrovateľ. Vyučovanie bude prebiehať na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. Uchádzači sa mohli na štúdium prihlásiť do konca mája. Prihlášku poslalo spolu 36 záujemcov.

Prijatých bolo 20 uchádzačov. Vyučovanie jednoročného odboru v externej forme štúdia začína v septembri,“ uvádza hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová.

„Tento odbor sa nám s pomocou Ministerstva zdravotníctva SR podarilo zaradiť do štátneho vzdelávacieho systému a štúdium je preto bezplatné. Výučba bude prebiehať večernou formou, v rozsahu min. 384 hodín, z toho 224 hodín teoretického vzdelávania a 160 hodín odbornej praxe. Štúdium bude ukončené záverečnou skúškou, absolventi štúdia získajú výučný list. Po roku experimentálne overovanie odboru vyhodnotíme,“ informuje Iveta Ďurišová, riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK.

Snahou je aby sa odbor mohol vyučovať aj v dennej forme štúdia. Budúci úspešní absolventi budú napomáhať v profesionalizácii a zefektívňovaní sociálnych služieb, ktorých poskytovateľmi sú organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinskej župy.

Prečítajte si viac: