Na prácach v parku v Trnovom mohlo mesto ušetriť 13-tisíc eur, lacnejšiu ponuku však zo súťaže vylúčili


Foto: Na prácach v parku v Trnovom mohlo mesto ušetriť 13-tisíc eur, lacnejšiu ponuku však zo súťaže vylúčili

V žilinskej mestskej časti Trnové bola nedávno ukončená rekonštrukcia parku sv. Juraja. Práce realizovala spoločnosť Pintado, s. r. o., ktorá vo verejnej súťaži ponúkla sumu 153 342 eur. Táto ponuka však vo verejnom obstarávaní nebola najnižšia, o takmer 13-tisíc eur lacnejšie chcela zákazku zrealizovať spoločnosť Záhradníctvo HEDERA, s. r. o., no zo súťaže ju vylúčili.

Hlavným kritériom na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania bola v tomto prípade najnižšia cena. Okrem toho zapojení uchádzači museli preukázať aj to, že už v minulosti realizovali podobnú zákazku v minimálnej hodnote 130 000 eur bez DPH. Podľa informácií v zápisnici z vyhodnotenia predložilo Záhradníctvo HEDERA doklad o zákazke pre spoločnosť LIDL, no táto obsahovala aj činnosti, ktoré verejné obstarávateľ neakceptoval. 

Okrem záhradníckych prác sa v doklade nachádzala aj činnosť „upratovacie práce na zazmluvnených objektoch Lidl“. V reakcii na to si od uchádzača vyžiadal obstarávateľ vysvetlenie či doplnenie. Toto rozhodnutie padlo na sviatok sv. Mikuláša 6. decembra 2021 a Záhradníctvo HEDERA malo čas na kalkuláciu a odoslanie podkladov iba dva dni - do 8. decembra 2021.

Keďže išlo o pomerne veľkú zákazku v hodnote až 196-tisíc eur a súkromná firma to podľa vlastných slov nestihla zabezpečiť, zo súťaže ju vylúčili. 

„Uchádzač v rámci svojej ponuky predložil len jednu referenciu, ktorej finančný objem spĺňal minimálnu požiadavku definovanú v podmienke účasti, t. j. min. 130 000,000 EUR bez DPH/zákazka. Jednalo sa o referenciu spoločnosti LIDL, v. o. s. v hodnote 196 298 EUR bez DPH za rok 2020, z ktorej však vyplývalo, že predmetom zmluvy je výkon údržby a výsadba zelene – kosenie, odburiňovanie, výrub a výsadba drevín ...; upratovacie práce na zazmluvnených objektoch potravín Lidl,“ uvádza sa v už spomínanej zápisnici.

Uchádzač s lacnejšou ponukou (Záhradníctvo HEDERA) vo vysvetlení uviedol: „keby sme požiadali objednávateľa daných prác, po dohode by vedel vyčísliť koľko % referencie sú upratovacie práce (určite sa to nedá stihnúť za 2 pracovné dni).“ Verejný obstarávateľ však situáciu vyhodnotil so záverom, že uchádzač mohol mať vedomosť, že predložená referencia obsahuje aj činnosti, ktoré vôbec nesúvisia s predmetom zákazky a mal dostatok času na komunikáciu s objednávateľom ako aj na ich kalkuláciu.

Výsledkom je stanovisko, že lehota na vysvetlenie bola stanovená v súlade s ustanovením zákona a teda je v tomto procese nespochybniteľná. Ponuka Záhradníctva HEDERA bola preto zo súťaže vylúčená a víťaznou sa stala firma Pintado s cenou vyššou o približne 13-tisíc eur.


Spoločnosť Pintado, s. r. o. predložila 16. novembra 2021 do súťaže spolu štyri referencie v hodnotách nižších než minimálnych 130-tisíc eur na jednu zákazku. V profile verejného obstarávateľa následne 14. decembra 2021 došlo k vyhotoveniu a zverejneniu referencie v hodnote 145 250 eur od spoločnosti AGAT SK, s. r. o..

Dátum zverejnenia dokladu o najväčšej zákazke je pritom o približne týždeň neskôr, ako vypršala lehota na doplnenie Záhradníctvu HEDERA. Podľa informácií v profile firmy Pintado na uvo.gov.sk išlo o kompletnú rekonštrukciu stavby - stavebné práce, realizáciu záhrady a okolia stavby a iné záhradné práce či realizáciu drevených oplotení. 

Zoznam uchádzačov vo verejnej súťaži:

UchádzačPonúknutá cenaVýsledok
Záhradníctvo HEDERA, s. r. o. 140 533,20 eurvylúčený
Pintado, s. r. o.153 342,59 eurvíťazný

Mesto Žilina mohlo v tomto prípade ušetriť približne 13-tisíc eur, pokiaľ by uchádzačovi s nižšou cenou poskytlo dlhší čas na kalkuláciu a doplnenie informácií.

So žiadosťou o vyjadrenie sme oslovili aj vylúčeného uchádzača. Zaujímalo nás, či už v súčasnosti môže povedať, akú veľkú čiastku zo zákazky tvorili nevyhovujúce upratovacie práce a ako vyhodnotenie súťaže vníma. Do zverejnenia článku sme ale odpoveď aj napriek dostatočnému predstihu nedostali.

Záhradníctvo HEDERA už pre mesto Žilina v minulosti poskytovalo služby či vykonávalo určité práce. V roku 2021 získalo zákazku na výsadbu a doplnenie trvalkových záhonov v hodnote 26-tisíc eur a v roku 2022 vysádzalo a udržiavalo kvetinové veže za takmer 21-tisíc eur.

Prečítajte si viac:


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu